Nieuws

Ook een zelfstandig ondernemer moet soms een Risico-Inventarisatie uitvoeren

21 december 2020
4 minuten
Joke Licher

Ook een zelfstandig ondernemer moet soms een Risico-Inventarisatie uitvoeren

Ondernemers met personeel zijn op grond van de Arbowet verplicht een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, (RI&E) op te stellen. Dat is een lijst waarin alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je bedrijf staan beschreven én een plan voor het oplossen van die risico’s. Maar ook jij als zelfstandig ondernemer kunt er mee te maken krijgen.

Wanneer moet een zelfstandig ondernemer een RI&E uitvoeren?

Werk je in je eentje, dan hoeft het niet. Maar heb je een stagiair of huur je iemand in die onder jouw gezag werkt, dan moet het wel. Een voorbeeld: je hebt een grote verbouwing aangenomen en huurt daarvoor collega-zzp’ers in. Als jij bepaalt waar en hoe gewerkt moet worden, dan werkt iemand onder jouw gezag. Dan moet je een RI&E uitvoeren. Werken ‘jouw’ zelfstandig ondernemers op basis van onderaanneming? Dan hoeft het weer niet. Wel blijft het jouw verantwoordelijkheid te voorkomen dat zij gevaar lopen. Heb je een stagiair? Dan moet je altijd een RI&E maken.

Moet een zelfstandig ondernemer met één personeelslid in dienst de RI&E laten toetsen?

Zodra je personeel hebt, ook al is het maar één medewerker, dan ben je als zelfstandig ondernemer in feite een werkgever, want je sluit een arbeidsovereenkomst af met één medewerker. Dus moet je voor deze werknemer een RI&E opstellen. Je hoeft de RI&E echter niet te laten toetsen door een arbodienst of arbodeskundige. Dat hoeft pas wanneer meer dan 40 uur in de week arbeid wordt verricht.

Hoe stel ik een RI&E op?

Heb je voor ten hoogste 40 uur per week personeel in dienst (iedereen bij elkaar) dan kun je volstaan met het invullen van de zogenaamde “Checklist gezondheidsrisico’s”. Als je de stellingen hebt ingevuld, kun je de zaken die bij jou nog niet in orde zijn beoordelen (evalueren). Als je dat gedaan hebt krijg je een plan van aanpak, inclusief relevante feiten en tips om de situatie in jouw bedrijf te verbeteren. Daarmee kun je (direct) aan de slag.

Je vindt de checklist hier

Gaat het om meer uren, dan  kan je de branche RI&E gebruiken. www.rie.nl

Inspectie

Had je een RI&E moeten hebben, maar heb je die niet dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. De hoogte is afhankelijk van het aantal weknemers. Bij 1 tot vier werknemers gaat het om € 450. Bij een bedrijfsongeval kan de Inspectie naar een RI&E vragen. Heb je die ten onrechte niet, dan is het lastiger aan te tonen dat je niet aansprakelijk bent voor het ongeval. Maar het is niet zo dat je dan automatisch aansprakelijk wordt gehouden.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden