Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Zelfstandigen Bouw met als aparte bijlage de privacyverklaring. De volledige versie van de Algemene Voorwaarden kun je onderaan downloaden.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesplitst in vier onderdelen:

A. Algemene voorwaarden basisdienstverlening,
B. Bijzondere voorwaarden ondernemersadvies,
C. Bijzondere voorwaarden incasso,
D. Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand.

Onderdeel A is voor iedereen van toepassing, deze voorwaarden hebben betrekking op de basisdienstverlening van Zelfstandigen Bouw. Iedereen die een product of dienst afneemt van Zelfstandigen Bouw valt hieronder.

Onderdeel B is enkel van toepassing voor leden die de dienst ondernemersadvies afnemen. Dit betreft aanvullende specifieke voorwaarden.

Onderdeel C is enkel van toepassing voor leden die de dienst incasso afnemen. Dit betreft aanvullende specifieke voorwaarden.

Onderdeel D is enkel van toepassing voor leden die de dienst rechtsbijstand, al dan niet tegen betaling, afnemen. Dit betreft aanvullende specifieke voorwaarden.

Let op voor leden met het Rechtsbijstand Compleet abonnement zijn alle vier de onderdelen van toepassing. Zij kunnen van al onze diensten gebruik maken.

Download de algemene voorwaarden

© 2022 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden