Nieuws

Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022

16 februari 2021
1 minuut
Paul Wolbers

Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022

Er komt een nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022. Deze wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Wat betekent deze wet voor jou?

De Omgevingswet moet het makkelijker maker om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in 1 Omgevingswet. Je kunt straks volgens de Omgevingswet eenvoudiger vergunningen aanvragen: 1 aanvraag, 1 loket en 1 besluit. De procedures voor vergunningen gaan van 26 naar 8 weken.

Tegelijk met de Omgevingswet treedt ook de nieuwe wet Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb). Deze versterkt de positie van je opdrachtgever cq. de consument ten opzichte van de aannemer. 

© 2021 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden