Blog

Blog bestuursvoorzitter Charles Verhoef: 'Een keurslijf past niemand'

15 juni 2021
2 minuten
Charles Verhoef

De Belastingdienst maakt er een zooitje van. Ze wantrouwt burgers en gaat er bij voorbaat van uit dat je de boel oplicht. De belastingdienst vindt het de schuld van de politiek. Die bedenkt regelingen die onuitvoerbaar zijn.

Dat dreigt ook weer te gebeuren met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers waarschuwde de Belastingdienst onlangs. Die regeling is onuitvoerbaar vinden ze.

Minister Koolmees gaat met die kritiek aan de slag

De invoering van de AOV-plicht voor zelfstandig ondernemers loopt hierdoor vertraging op tot waarschijnlijk 2026, liet hij weten. En hij suggereerde dat de verplichting ook gaat gelden voor degenen die hun AOV al goed geregeld hebben. En daar zit nu net mijn bezwaar. De ruim 1 miljoen zzp'ers in Nederland zijn zeer verschillend.

Dat zie je ook terug op het terrein van arbeidsongeschiktheid. Los van de verschillen in risico op arbeidsongeschiktheid kiezen zelfstandigen ook voor verschillende oplossingen. De een kiest voor een verzekering, de ander kiest voor een oplossing als AOV Bouw en een derde kiest voor een combinatie van AOV Bouw met een verzekering. Maatwerk is dus nodig.

Mijn advies aan Koolmees

Stap af van een regeling waaraan iedereen gedwongen moet meedoen. Laat de zelfstandige zelf bepalen hoe en waar hij zijn risico op arbeidsongeschiktheid regelt. Als hij het maar regelt! Moet het voor de zelfstandigen uiteraard wel mogelijk worden het te kunnen regelen. Want daar wringt nu al jaren de schoen. Verzekeraars die weigeren je te verzekeren omdat je een zwaar beroep hebt, te oud bent of vanwege jouw medisch verleden. Een overheid die weigert verzekeraars en sommige schenkkringen aan te spreken op hun selectieve gedrag heeft niet het recht zelfstandigen in een keurslijf te stoppen.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden