Blog

Blog bestuursvoorzitter Charles Verhoef: 'Een keurslijf past niemand'

15 juni 2021
2 minuten
Charles Verhoef

De Belastingdienst maakt er een zooitje van. Ze wantrouwt burgers en gaat er bij voorbaat van uit dat je de boel oplicht. De belastingdienst vindt het de schuld van de politiek. Die bedenkt regelingen die onuitvoerbaar zijn.

Dat dreigt ook weer te gebeuren met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers waarschuwde de Belastingdienst onlangs. Die regeling is onuitvoerbaar vinden ze.

Minister Koolmees gaat met die kritiek aan de slag

De invoering van de AOV-plicht voor zelfstandig ondernemers loopt hierdoor vertraging op tot waarschijnlijk 2026, liet hij weten. En hij suggereerde dat de verplichting ook gaat gelden voor degenen die hun AOV al goed geregeld hebben. En daar zit nu net mijn bezwaar. De ruim 1 miljoen zzp'ers in Nederland zijn zeer verschillend.

Dat zie je ook terug op het terrein van arbeidsongeschiktheid. Los van de verschillen in risico op arbeidsongeschiktheid kiezen zelfstandigen ook voor verschillende oplossingen. De een kiest voor een verzekering, de ander kiest voor een oplossing als AOV Bouw en een derde kiest voor een combinatie van AOV Bouw met een verzekering. Maatwerk is dus nodig.

Mijn advies aan Koolmees

Stap af van een regeling waaraan iedereen gedwongen moet meedoen. Laat de zelfstandige zelf bepalen hoe en waar hij zijn risico op arbeidsongeschiktheid regelt. Als hij het maar regelt! Moet het voor de zelfstandigen uiteraard wel mogelijk worden het te kunnen regelen. Want daar wringt nu al jaren de schoen. Verzekeraars die weigeren je te verzekeren omdat je een zwaar beroep hebt, te oud bent of vanwege jouw medisch verleden. Een overheid die weigert verzekeraars en sommige schenkkringen aan te spreken op hun selectieve gedrag heeft niet het recht zelfstandigen in een keurslijf te stoppen.

Gerelateerd

Nieuws
14 maart 2024
2 minuten

BOUWSECTOR VREEST ONTOEGANKELIJKHEID BINNENSTEDEN

Met de invoering van zero-emissiezones in Nederlandse steden vanaf 1 januari 2025 staat de mogelijkheid om bouwwerkzaamheden uit te voeren in binnensteden op het spel. De brancheorganisaties Zelfstandigen Bouw, Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder en de ondernemers in de Afbouw, verenigd in de NOA, uiten hierover hun bezorgdheid in een brandbrief aan de VNG.

Nieuws
5 februari 2024
2 minuten

Geld betalen en toch niet goed verzekerd zijn

Als je in de bouw zit, is het slim om je bedrijf goed te verzekeren. Zo ben je beter voorbereid op onverwachte dingen en beperk je financiële risico's. Een CAR-verzekering (Constructie All Risk) is belangrijk voor bouwprojecten. Het dekt schade op de bouwplaats, denk aan diefstal, vandalisme en stormschade. Ook beschermt het tegen schade aan spullen van de opdrachtgever waar je aan werkt. En weet je wat handig is? Het sluit mooi aan op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt schade aan eigendommen van de opdrachtgever en letsel bij onderaannemers of de opdrachtgever zelf. Het is slim om beide verzekeringen te hebben. Zo dek je niet alleen schade aan de bouwplaats, maar ook persoonlijke gevolgen van ongelukken, een totale bescherming voor je bedrijf dus.

Nieuws
17 januari 2024
2 minuten

Knikkende knieën zorgen voor onrust

Onlangs kregen we een boeiende vraag van één van onze gewaardeerde deelnemers over hoe bouwers met knieproblemen beoordeeld worden. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen, zijn we in gesprek gegaan met onze toegewijde medewerker, Nanda. Haar expertise en inzichten hebben ons geholpen om een nog helderder beeld te krijgen van hoe we de situatie van bouwers met onder andere kapotte knieën beoordelen bij Zelfstandigen Bouw.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden