Nieuws

Interview met Cristel van de Ven: voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

11 september 2020
4 minuten
Gerard Renes

Nederland telt 1,3 miljoen zelfstandigen. Over hun positie op de arbeidsmarkt is veel discussie. De nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) wil als stem van de zelfstandigen meepraten en beslissen over besluiten die zelfstandigen raken. Met Cristel van de Ven als voorzitter.


Door de krachten te bundelen in de VZN, hopen zelfstandigenorganisaties ONL, ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en SoloPartners een volwaardige stem te krijgen in politiek Den Haag. Van de Ven komt niet uit de gelederen van een van deze organisaties, maar toen ze werd benaderd voor de functie sprak het haar direct aan. „Concrete oplossingen bedenken voor de huidige zzp-problematiek. Daar maak ik me graag hard voor.”

Waarom bent u gevraagd?

„Ik ben voorgedragen door iemand uit de cao-wereld. Als technisch voorzitter begeleid ik cao-onderhandelingen. Ik zorg dat mensen niet te lang in hun standpunten en emotie blijven hangen, maar vertellen waarom ze iets willen, wat er achter zit. Deze ervaring komt zowel van pas aan de onderhandelingstafel, als bij het samenbrengen van de standpunten van de vier partijen die VZN hebben opgericht. En ik ben zelf al tien jaar zelfstandig ondernemer.”

Waarom is het belangrijk dat zzp’ers een eigen plek krijgen naast de werkgevers en de zelfstandigen?

„Ik heb een hekel aan de term zzp’er vanwege het beleidsjargon, maar hier speelt ’zonder personeel’ wel een rol. Een werkgever wil een organisatie of productiefaciliteit opbouwen. Een zelfstandige heeft een andere drijfveer. Die wil vooral doen waar hij goed in is en zijn eigen broek ophouden. Daarvoor is beleid nodig waarmee hij of zij fit, vakbekwaam en gemotiveerd de pensioengerechtigde leeftijd kan bereiken. Met VZN geven we zelfstandigen een eigen gezicht en stem.”

Moet je belangen van werknemers, werkgevers en zelfstandigen wel tegenover elkaar zetten?

„Op dit moment functioneert de arbeidsmarkt niet goed. Het is niet altijd duidelijk wie zelfstandig is en welke rechten en plichten daarbij horen. Voor werkgever en werknemer is er een duidelijke definitie, voor de zelfstandige niet. Misschien moeten we naar een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden. Maar om daar over mee te praten, moet je aan de onderhandelingstafel zitten met vakbonden en werkgevers. Samen zoeken naar oplossingen die groter zijn dan je eigen clubje. Verantwoordelijkheid nemen.”

Hoe kijkt u naar het ingetrokken wetsvoorstel om zzp’ers een minimumuurtarief te laten verdienen?

„Alle werkenden, of ze nu werknemer of zelfstandig zijn, moeten genoeg verdienen om van te leven en iets weg te zetten voor later. Maar er zijn zoveel verschillende zelfstandigen. Het is heel lastig om een minimumtarief af te spreken voor een zelfstandig belastingadviseur en een kunstenaar. Er zijn voorbeelden waarbij op cao-niveau is afgesproken dat een zelfstandige het afgesproken minimumloon krijgt plus een toeslag voor buffers. Dat is interessant om naar te kijken.”

De meeste zelfstandigen kiezen er zelf voor om eigen baas te zijn. Hoort daar dan niet bij dat ze zelf buffers opbouwen?

„Mensen hebben verschillende motieven om zzp’er te worden. Meestal vanwege hun specialisme, maar soms ook omdat het werknemerschap knelt of omdat ze zich ertoe gedwongen voelen. Het is belangrijk dat zelfstandigen een buffer opbouwen voor zaken als oudedagsvoorziening, arbeidsongeschiktheid, inkomstenderving en ontwikkeling. Maar het zou veel eenvoudiger moeten zijn om je bij dit soort voorzieningen aan te sluiten.”

Op de verplichte AOV voor zelfstandigen is veel kritiek, ook vanuit de initiatiefnemers van VZN. 

„Je kunt geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering invoeren voor alle zelfstandigen zonder daar de juiste kaders bij te schetsen. Voor je beleid voor zelfstandigen kunt maken moeten ze eerst een verankerde rechtspositie hebben. Pas als die staat, kun je werken aan rechtszekerheid, een basisvoorziening voor het collectief afdekken van inkomensrisico’s en het vereenvoudigen van fiscale regels.” 

heeft geen achtergrond in de politiek. Hoe gaat u zich redden in de Haagse bubbel?

„Ik heb geen politieke ervaring, maar heb diverse cao-gesprekken geleid. De onderhandelingstafel is dus niet nieuw voor me. Het grote verschil is dat ik nu niet neutraal moet zijn, maar juist de belangen van zelfstandigen naar voren moet brengen. Ik heb gisteren kennis gemaakt met minister Wouter Koolmees. De komende weken wil ik langs bij arbeidsmarktspecialisten van alle politieke partijen zodat ze weten wie ze moeten uitnodigen als er oplossingen bedacht moeten worden voor het zelfstandigenvraagstuk.”

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden