Column

In gesprek met de Koning

26 april 2021
3 minuten
Koen Dijkstra, bestuurslid Zelfstandigen Bouw

Koninklijke ontmoeting

Dat was wel even schrikken toen ik hoorde van een gesprek met onze Majesteit. Samen met andere ondernemers wilde de koning met ons in gesprek over hoe het ons vergaat.

In mijn gesprek met de koning mocht ik vertellen waarom ik de keuze had gemaakt om als zelfstandig ondernemer te werken kort nadat ik  mijn studie als restauratie- en decoratieschilder had afgerond.

Vangnet ondernemersriciso's

Ik vertelde de koning ook dat ik zitting heb in het bestuur van Zelfstandigen Bouw en via die weg hoop bij andere jonge ondernemers betrokkenheid te creëren. Ook het belang van het aanleggen van een vangnet om ondernemersrisico’s – zoals arbeidsongeschiktheid en pensioen - af te dekken vind ik erg belangrijk.

Coronacrisis

De koning wilde graag van mij weten hoe ik de coronacrisis heb ervaren. Ik vertelde dat ik zakelijk gezien geen hinder van de coronacisis ondervind. De aanvragen zijn zelfs gestegen omdat iedereen thuis aan de slag is gegaan met verbouwingen aan zijn huis. Wel dat het lastig blijft om werk te plannen in deze onzekere tijd. Het kan altijd zijn dat er bij de start van een project iemand plots in quarantaine moet. Of dat het voor een klant door de coronacrisis niet financieel haalbaar is geworden.

Ruimte om te blijven ondernemen

Ik sloot mijn gesprek af dat ik soms wat onzeker kan worden van de eindeloze discussies over wie wel of geen zelfstandige is en hoe dat te bepalen. Dat ik mij daarnaast erger aan het feit dat anderen beslissen over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, of wel of geen verplicht pensioen voor zelfstandigen. Dat het daarom voor mij soms lastig is om me vol te concentreren op wat ik echt leuk vind en dat is het contact met mijn klanten en schilderen. Als ondernemer wil ik graag de ruimte houden om te kunnen blijven ondernemen.


De koning beloofde dat hij onze verhalen en wensen zal meenemen in zijn gesprekken met ‘Den Haag’.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden