AOV Bouw

Voor wie is AOV Bouw?

Iedere zelfstandig ondernemer* kan deelnemen aan AOV Bouw. AOV Bouw is een persoonlijke voorziening voor alle zelfstandig ondernemers. Heb jij een V.O.F. of misschien zelfs een B.V.? Ook dan kun je deelnemen. 

* = Let op:
Na deelname, mag je meedoen tot aan je AOW-leeftijd. Inschrijven is mogelijk vanaf je 18e tot de leeftijd van 55 jaar.

Word ik altijd geaccepteerd?

Je wordt geaccepteerd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Je bent zelfstandig ondernemer.
 2. Je bent op het moment dat jouw deelname aan AOV Bouw start, in staat jouw beroep/ werkzaamheden voor minimaal 35% van de gebruikelijke tijd uit te voeren.
 3. Je genereert inkomen uit je eigen onderneming.
 4. Je bent bij start van de deelname jonger dan 55 jaar.

Wanneer mag ik niet meedoen?

Je kan niet deelnemen aan AOV Bouw als je voor minder dan 35% van de gebruikelijke tijd in staat bent jouw beroep/werkzaamheden uit te voeren, als je geen inkomen genereert uit je eigen onderneming, en als je 55 jaar en ouder bent. Ben je lid geworden vóór je 55ste? Dan doe je gewoon mee tot AOW-leeftijd.

Mag mijn partner ook meedoen?

Jazeker, als jouw partner aan de acceptatievoorwaarden voldoet.

Wat is het verschil tussen een AOV verzekering en onze AOV voorziening?

Bij een verzekering betaal je premie. Dat geld ben je kwijt of je nu arbeidsongeschikt wordt of niet.

Bij onze voorziening betaal je een inleg. Die inleg blijft in beginsel van jou. Er gaat slechts geld van jouw inleg af als er andere zieke deelnemers zijn.

Dit bedrag varieert en hangt af van welke variant je gekozen hebt, het aantal zieken, de ziekteduur en het ziektepercentage van de deelnemers.

Deelnemers maken gebruik van het AOV Portaal. Hier hebben zij 24/7 overzicht van hun inleg, schenkingen en opgebouwde spaarbedrag.

Moet ik na 2 of 5 jaar mijn AOV Bouw deelname weer verlengen?

Nee!

Als je deelnemer van AOV Bouw wordt, dan kun je kiezen tussen een variant die 2 of 5 jaar schenkingsduur heeft. Dit betekent bij ziekte een schenking die 2 of 5 jaar duurt. Per ziektebeeld!

Word je opnieuw arbeidsongeschikt, dan krijg je opnieuw 2 of 5 jaar een maandelijkse schenking.

Wat zijn de kosten?

Naast je maandelijkse inleg, betaal je éénmalig € 125 incl. btw inschrijfgeld, verder per maand € 25 incl. btw administratiekosten. Met dit geld zorgen wij er o.a. voor dat het juiste deel van jouw AOV Bouw inleg wordt geschonken aan de zieken van die maand. Ook schakelen wij hiermee een Arbodienst in, voor een onafhankelijke controle van de zieken.

Is AOV Bouw duur?

Welnee! Vanaf slechts € 124,50 per maand heb je jouw risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid afgedekt. Vergeet niet dat een deel van jouw inleg overblijft om reserves aan te leggen voor onzekere tijden. Of een pensioen op te bouwen. Zo regel je maar liefst 3 ondernemersriciso's voor de prijs van 1.

Zijn de kosten aftrekbaar?

De kosten en de inleg van AOV Bouw zijn niet aftrekbaar omdat het op persoonlijke titel gaat. Daarentegen hoef je geen belasting te betalen over je eventuele schenking. Dit bedrag wordt netto aan je overgemaakt.

Wel betalen, maar niet uitkeren?

Helaas blijkt het vooroordeel over verzekeraars dat je wel premie moet betalen maar dat ze niet betalen als je ziek wordt regelmatig keiharde realiteit te zijn. Bij ons is dat niet zo. Waarom?

De winst van verzekeraars wordt lager als ze moeten uitkeren. Zij hebben dus belang bij niet-betalen.

Wij werken met een systeem waarin de deelnemers elkaar uitkeren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben dan ook geen financieel voordeel als er niet wordt uitgekeerd. De deelnemers echter wel. En daarom staan we garant voor onafhankelijke en deskundige beoordeling van een ziekmelding. Opdat degene die ziek is een uitkering krijgt en degene die niet ziek is niet ten onrechte geld krijgt van de andere deelnemers. 

Ik leg geld opzij voor als ik ziek word. Dat is toch ook prima?

Uiteraard is dat goed. Maar wat doe je als je ziek wordt terwijl je nog niet zoveel opzij hebt kunnen leggen? Dan kan je maar een paar maanden financieel overbruggen en is al je geld op.

Met onze voorziening krijg je een uitkering over de periode die jij hebt gekozen. En een deel van jouw inleg wordt opzij gezet voor als je het nodig hebt. Zo ben je én goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid én leg je geld opzij. 

Moet ik een eigen rekening openen?

Nee, je machtigt Zelfstandigen Bouw om geld te incasseren van jouw rekening naar de AOV Bouw rekening. Hier wordt jouw persoonlijke saldo goed bijgehouden.

Mag ik tussentijds geld van de rekening afhalen?

Twee keer per jaar mag je een verzoek doen om een gedeelte van je spaarbedrag uit te laten betalen. Er moet een bedrag van minimaal 4 keer de maandelijkse inleg achterblijven. Dit verzoek kan worden ingediend via het e-mail adres adm@zelfstandigenbouw.nl

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dit wordt allemaal door Zelfstandigen Bouw geregeld.

Hoe veilig is mijn geld?

Als deelnemer aan AOV Bouw wordt jouw inleg op een zakelijke beheerrekening gestort. Wij beheren jouw inleg en verzorgen de mutaties.

Een deel van jouw inleg is nodig voor schenkingen aan zieke deelnemers. Met het bedrag dat overblijft bouw je een spaarpot op. Dat geld is van jou, maar hoe veilig is dat geld?

Ben ik mijn geld kwijt als Zelfstandigen Bouw failliet gaat? Nee, omdat jouw geld op een zakelijke beheerrekening staat, blijft dit geld buiten het faillissement. Zo bepaalt de wet. 

Kunnen jullie mijn geld inpikken of mijn geld op de zakelijke beheerrekening verduisteren? Nee, dat kan niet. De Nederlandsche Bank houdt streng toezicht op een juist gebruik. Maar ook de Rabobank waar de zakelijke beheerrekening is ondergebracht stelt strenge regels aan het beheer van deze rekening. Daarnaast controleert de accountant of er geen rare dingen gebeuren met jouw geld. 

Allemaal leuke praatjes, maar ik vertrouw het toch niet helemaal. Kan ik aan mijn geld komen?
Geen probleem. Het saldo tot een bedrag van 4 maanden inleg beheren we om de schenkingen aan zieken te kunnen garanderen.  Tenslotte wil je wel zeker zijn van een schenking voor het geval je ziek wordt. Jouw saldo daarboven kan je opnemen. Een simpel verzoekje om het geld aan je terug te storten volstaat. 

Wanneer meld ik me ziek?

Je meldt je gelijk ziek wanneer je voorziet dat je langer dan 2 maanden ziek zal zijn.

Hoe meld ik me ziek?

Je meldt je ziek met het daarvoor bestemde formulier.

Wat gebeurt er als ik me ziek heb gemeld?

Dan melden we je aan voor de schenking na 2 maanden wachttijd.

Ook nemen wij contact met je op over je ziekmelding. Er zal een consult plaatsvinden met de arbo-arts die onafhankelijk en deskundig verslag uitbrengt. We gaan je zo goed mogelijk begeleiden en verwachten dat je ons op de hoogte houdt als er veranderingen zijn. 

Goed om te weten: AOV Bouw is een voorziening voor arbeidsongeschiktheid die je niet kunt voorzien. Ben je nog geen deelnemer en weet je nu al dat je in de nabije toekomst tijdelijk arbeidsongeschikt gaat worden, dan krijg je voor dit ziektebeeld geen schenking.

Wat gebeurt er als ik ziek word voor de ingangsdatum van mijn AOV Bouw?

Dan ontvang je geen schenking voor dit ziektegeval.

Wanneer ben ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Schenkingen vinden plaats bij een een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer. Het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid is gelijk dat deel van je gekozen inkomensniveau dat geschonken wordt. Dat ligt dus tussen de 35% en 100%.

Wat gebeurt er als een andere deelnemer ziek is?

Dan wordt aan deze deelnemer maandelijks een schenking gedaan. Iedere deelnemer betaalt in feite een stukje van deze schenking. In je eigen omgeving binnen het AOV Portaal heb je inzicht in je inleg, schenkingen en spaarbedrag. 

Hoe werkt het als ik blijvend arbeidsongeschikt raak voor eigen werk?

Indien de Arbodienst heeft vastgesteld dat je niet meer arbeidsgeschikt zal worden voor je huidige beroep dan bieden we je hulp aan naar passend werk. De kosten hiervan zijn voor onze rekening.

Het recht op schenking loopt door gedurende het reïntegratietraject met een maximum van 6 maanden. Daarna wordt het recht op schenking niet langer vastgesteld naar de mate waarin je arbeidsongeschikt bent voor je huidige beroep, maar naar de mate dat je arbeidsongeschikt bent voor passend werk.

Passend werk is werk waarvoor je voldoende opleiding en arbeidservaring hebt en dat aansluit bij jouw mogelijkheden en gezondheidssituatie.

Hoe weet ik dat het afgeschreven wordt?

Als deelnemer aan AOV Bouw krijg je toegang tot een eigen omgeving; het AOV Portaal. Hier vind je alle informatie over je inleg, schenkingen en spaarbedrag. Als je via ons een pensioenspaarrekening bij Brand New Day hebt afgesloten, zie je hier ook hoeveel er aan overschot van je spaarbedrag is doorgestort naar deze pensioenspaarrekening. Ook de voortgang van eventuele ziek- en betermeldingen is hier inzichtelijk.

Kan ik me ook ziek melden als ik zwanger ben?

Nee, zwangerschap en ziekte/arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling vallen niet onder de dekking van AOV Bouw.

Hoe meld ik mij weer (gedeeltelijk) beter?

Beter melden doe je via het daarvoor bestemd formulier op onze website. Dit geldt ook als je weer gedeeltelijk aan het werk kunt.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts?

Dan kun je je klacht voorleggen aan het bestuur van Zelfstandigen Bouw.

Wanneer ontvang ik een schenking?

Nadat je je hebt ziek gemeld (doe dit direct vanaf je eerste ziektedag, want dan begint de wachttijd te tellen) is er een wachttijd van 2 maanden. Daarna ontvang je maandelijks de schenking van de andere deelnemers als één totaalbedrag op de opgegeven rekening. De schenking wordt in de laatste week van de eerstvolgende kalendermaand gedaan. Heb je je AOW-leeftijd bereikt? Dan stoppen de schenkingen.

Wat gebeurt er als ik binnen een korte periode weer ziek wordt?

Als je binnen 3 maanden na je herstel weer arbeidsongeschikt wordt vanwege dezelfde oorzaak, dan wordt dit niet gezien als een nieuwe ziekmelding. Er is dan geen wachttijd meer. De perioden van arbeidsongeschiktheid worden bij elkaar opgeteld.

Van wie ontvang ik de schenking?

Je ontvangt de schenkingen van deelnemers uit dezelfde schenkingskring. Zelfstandigen Bouw betaalt dat in één bedrag aan je uit.

Moet ik belasting betalen over de maandelijkse schenking?

Nee, omdat het schenkingen zijn hoef je er geen belasting over te betalen.

Hoe zit het met de schenkingsbelasting?

Voor schenkingen boven € 2.658 (situatie 2023) moet de ontvanger schenkingsbelasting betalen. Het gaat hier om een totaalbedrag dat je van 1 persoon in 1 jaar mag ontvangen. Bij AOV Bouw ontvang je afhankelijk van je gekozen variant € 2.000 of € 3.000 per maand, maar dat is opgedeeld in kleine stukjes van alle deelnemers. Dus niet slechts van 1 persoon. Daardoor blijf je ruimschoots onder het belastingvrije schenkingsbedrag en hoef je geen schenkingsbelasting te betalen. 

Als ik een schenking ontvang, moet ik dan mijn inleg blijven betalen?

Deelnemers die een schenking ontvangen, hoeven geen inleg te betalen. Wel blijven de administratiekosten doorlopen. Met dit geld zorgen wij o.a. voor de schenkingen aan de zieken. Ook schakelen wij hiermee een Arbodienst in, voor een onafhankelijke controle van de zieken.

Op het moment dat zieke deelnemers weer arbeidsgeschikt zijn, gaan zij weer inleg betalen en daarmee groeit ook weer hun spaarsaldo.

Ik wil wijzigen van variant. Kan dat?

Geen probleem. Stuur een mailtje naar adm@zelfstandigenbouw.nl met de variant die je wilt en wij maken het in orde.

AOV Portaal

Gegevens

Als je aanmelding voor deelname aan AOV Bouw is verwerkt, ontvang je per mail inloggegevens om toegang te krijgen tot het AOV portaal. In dit portaal zijn je persoonsgegevens zichtbaar en zie je een overzicht van alle schenkingen, inlegbedragen en je huidige spaarsaldo.

Het is mogelijk enkele gegevens zelf aan te passen in het portaal: naam, adresgegevens en telefoonnummer. Andere wijzigingen kun je per mail doorgeven aan adm@zelfstandigenbouw.nl.

Zuivere weergave

In het portaal zie je een zuivere weergave van alle schenkingen die uitgevoerd zijn. Iedere maand is er een schenkingsronde voor alle zieke deelnemers in die betreffende maand.

Er worden ook correcties doorgevoerd over een eerdere maand. Denk hierbij aan schenkingen waarbij het arbeidsongeschiktheidspercentage achteraf toch hoger bleek te zijn. Het is dus mogelijk dat je in een betreffende maand nog een schenking ziet over een maand daarvoor.

Wij schenken wekelijks aan deelnemers waarvan pas na de normale betaaldag duidelijk wordt dat zij recht hebben op een schenking. Dit verklaart de (soms) kleine bedragen die als aparte schenking extra vermeld staan.

Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht?

Begin maart krijg je jouw jaaroverzicht per mail toegestuurd.

Wat moet ik met het jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht geeft je inzage in jouw saldo op onze AOV Bouw rekening. Dit saldo telt namelijk mee voor de vermogensrendementsheffing en dit kan jij of jouw boekhouder gebruiken bij de belastingaangifte. Daarbij geeft het jaaroverzicht ook aan voor welk bedrag jij aan schenkingen hebt verstrekt en ontvangen.

Ik heb het afgelopen jaar schenkingen ontvangen wat moet ik nu opgeven bij de belastingaangifte?

Over jouw ontvangen schenkingen hoef jij niets op te geven bij jouw belastingaangifte

De belastingdienst wil meer weten over mijn ontvangen schenkingen, wat nu?

Geen probleem, neem even contact met ons op via adm@zelfstandigenbouw.nl of 0348 439 000 (bereikbaar tijdens werkdagen van 9 – 17 uur) en je ontvangt van ons een overzicht waar in staat hoeveel je exact aan schenkingen van wie hebt ontvangen. Daarmee kun je bewijzen dat alle schenkingen die je hebt ontvangen lager zijn dan € 2.418 (situatie 2023) per persoon en dus belastingvrij!

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee. Alleen schenkingen aan goede doelen zijn aftrekbaar.

Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, over deze schenkingen hoef je geen belasting te betalen.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Wijziging van de gekozen schenkingsvariant zoals genoemd is mogelijk per de eerste van iedere maand. Mits de wijziging tijdig, minimaal voor de 16e van de maand daarvoor is aangevraagd. Wijzigen van het schenkingsniveau is niet mogelijk voor een deelnemer die arbeidsongeschikt is en schenkingen ontvangt. Verhoging van het schenkingsniveau of verlenging van de schenkingsduur is niet mogelijk voor deelnemers van 50 jaar en ouder. Na overstap, bestaat er in de periode van de eerste 5 maanden in de nieuwe variant aanspraak op een schenking op basis van het niveau en de duur van de variant die je had voor jouw overstap. Lees verder over deze voorwaarden.

Wil je overstappen? Stuur een e-mail naar adm@zelfstandigenbouw.nl.Als je e-mail voor de 16e van de maand bij ons binnen is, kunnen wij de wijziging al de volgende maand voor je laten ingaan.

Kan ik ook mijn uitkeringsniveau aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Verhoging van het inkomensniveau is niet mogelijk als je al arbeidsongeschikt bent en een schenking ontvangt. Verlaging kan dan wel.

Waar kan ik het reglement van AOV Bouw inzien?

Het reglement AOV Bouw is onderdeel van het Reglement Dienstverlening Zelfstandigen Bouw

Je kunt het reglement hier downloaden

Wanneer kan ik opzeggen?

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit is anders indien je als deelnemer in de 12 maanden voorafgaande aan de opzegging een schenking hebt ontvangen. Dan is de opzegtermijn gelijk aan het aantal maanden dat je over de voorafgaande 12 maanden een schenking hebt ontvangen. De deelname eindigt altijd tegen het einde van de maand volgend op de van toepassing zijnde opzegtermijn.

Hoe kan ik opzeggen?

Door een e-mail te sturen naar adm@zelfstandigenbouw.nl

Het door jou gespaarde geld krijg je volledig teruggestort.

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Als je deelname aan AOV Bouw is beëindigd dan krijg je na verrekening van verplichtingen het resterende saldo op je rekening overgeboekt.

Wat gebeurt er met het geld als ik overlijd?

Bij overlijden wordt -na verrekening van verplichtingen- het resterende saldo op het bij de deelnemersadministratie bekende rekeningnummer van de deelnemer overgeboekt.

Rechtsbijstand Compleet

Waarom Rechtsbijstand?

Als zelfstandig ondernemer kun je op allerlei manieren terecht komen in een juridisch conflict. Denk bijvoorbeeld aan een klant die niet tevreden is over de kwaliteit van je werk, gedoe over meerwerk of aansprakelijkheid. In deze gevallen heb je behoefte aan juridisch advies, en zo nodig zelfs hulp bij de stap naar de rechtbank. Een advocaat kost al snel meer dan € 200 per uur en een juridisch geschil kan soms jaren duren. Om deze kosten af te dekken kies je voor Rechtsbijstand Compleet van Zelfstandigen Bouw.

Waarom Rechtsbijstand bij Zelfstandigen Bouw?

Zelfstandigen Bouw is al ruim 20 jaar de organisatie voor 10.000 zelfstandig ondernemers in de bouw. Als geen ander weten wij tegen welke problemen je in je werk aan kunt lopen.

Voordelen van Rechtsbijstand Compleet bij Zelfstandigen Bouw:

 • Kosten slechts: € 240 per jaar (ex btw).
 • Inclusief gerechtelijke procedure en incassoservice.
 • Persoonlijk, goed bereikbaar; ook telefonisch.
 • Deskundige advocaten met kennis van zelfstandig ondernemen in de bouw. Weten precies tegen welke problemen je in de bouw aanloopt en op welke ondernemersvragen jij antwoord wilt.
 • Bij een verzekeraar ben je twee keer zo duur uit.

Kosten Rechtsbijstand Compleet

De kosten voor onze Rechtsbijstand Compleet bedragen slechts € 240 per jaar (excl. btw). Bij een verzekeraar betaal je al snel twee keer zo veel.

De kosten voor Rechtsbijstand Compleet kun je opvoeren als bedrijfskosten. 

Is rechtsbijstand verplicht?

Nee, rechtsbijstand is niet verplicht. Maar als je zelfstandig ondernemer bent raden wij het zeker aan om hiervoor iets te regelen. Juridische problemen zijn ingewikkeld en kosten je veel tijd. Tijd die jij beter kunt besteden aan het het leveren van vakwerk.

Is Incassoservice inbegrepen?

In onze Rechtsbijstand Compleet is Incassoservice inbegrepen. Hiermee halen we in 70% van de gevallen alsnog je geld binnen. Zo nodig gaan we voor je naar de rechter.

Dekkingen

Bij de volgende problemen kan je onze rechtsbijstand inschakelen. Denk aan:

  • Problemen of conflicten met klanten en leveranciers.
  • Geschilllen over meerwerk en kwaliteit van je werk.
  • Wanbetalers, inclusief betalingsregelingen.
  • Letselschade.
  • Toetsen van overeenkomsten.
  • Antwoord op specifieke ondernemersvragen. Bijvoorbeeld over aansprakelijkheid, garantie, pensioen, huurovereenkomsten of steunmaatregelen.

Eigen risico

Als er onvoldoende financieel belang is, behoudt Zelfstandigen Bouw het recht je zaak niet in behandeling te nemen. Dit geldt in de volgende situaties:

  • Bij een financieel belang lager dan € 500
  • Als het belang hoger is dan € 500, maar de kosten meer dan 50% van het financieel belang bedragen

Wachttijd

De wachttijd bedraagt 3 maanden. Natuurlijk krijg je in deze periode wel advies als je een conflict hebt én kun je gebruik maken van onze betaalde rechtsbijstand. Je krijgt dan korting op het tarief van een advocaat.

Kan ik ondanks een lopend geschil toch Rechtsbijstand Compleet afsluiten?

Je kunt onze rechtsbijstand op elk gewenst moment afsluiten. Maar als je al een juridisch geschil hebt, is deze uitgesloten.
Wel kun je bij ons advies inwinnen voor je lopende zaak en kun je gebruik maken van betaalde rechtsbijstand tegen een vast en gereduceerd tarief.

Uiteraard ben je wel verzekerd van rechtshulp in de toekomst.

Wanneer moet ik Rechtsbijstand Compleet inschakelen en hoe doe ik dat?

Heb je een juridisch conflict en Rechtsbijstand Compleet bij ons afgesloten? Dan kun je op ons rekenen. Meld je zaak aan via de website.

Neem ook contact op als je denkt in een juridisch conflict te komen. Dat kan via 0348 439 000 of het contactformulier. Wij kunnen je adviseren welke stappen je kunt nemen om  te voorkomen dat het geschil groter of gecompliceerder wordt.

Heb ik voldoende aan mijn privé rechtsbijstand als ik een zakelijk geschil heb?

Nee, zakelijke geschillen vallen niet onder de dekking van een privé rechtsbijstand.

Ben ik met Rechtsbijstand Compleet ook verzekerd van rechtshulp in het buitenland?

Geschillen met partijen in het buitenland vallen niet onder de dekking van Rechtsbijstand Compleet.

Kan ik zelf een advocaat of jurist kiezen?

Je kunt niet zelf je advocaat of jurist kiezen. Wel zorgen we ervoor dat je de beste ervaren advocaat krijgt die gespecialiseerd is in jouw (soort) geschil.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en Rechtsbijstand Compleet?

Met een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je je voor een vergoeding van schade die je een ander toebrengt. Onze Rechtsbijstand Compleet is er om je juridisch bij te staan. Onze juristen kunnen je bijvoorbeeld helpen om te bewijzen dat je niet schuldig en aansprakelijk bent.

Moet ik de hulp van externe deskundigen zelf betalen?

Vrijwel alle kosten van externe deskundigen worden vergoed:

 • De kosten van advocaten, procureurs, incassobureaus en deurwaarders.
 • De kosten van getuigen, deskundigen en tolken.
 • De kosten voor het inwinnen van inlichtingen en het verzamelen van feiten.
 • De proceskosten van de tegenpartij, voor zover verschuldigd volgens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.
 • De kosten voor het uitreiken van de dagvaarding.

Valt arbeidsrecht ook onder de dekking?

Nee, arbeidsrecht valt niet onder de dekking. Wel kun je als ondernemer tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van onze advocaten bij een arbeidsgeschil. Neem contact met ons op voor het tarief van de betaalde rechtsbijstand.

Wie behandelt mijn zaak?

Onafhankelijke deskundige advocaten helpen je met rechtsbijstand en nemen verzekerde conflicten voor je in behandeling.

Welke kosten worden vergoed?

  • De kosten van advocaten, procureurs, incassobureaus en deurwaarders
  • De kosten van getuigen, deskundigen en tolken
  • Kosten voor het inwinnen van inlichtingen en het verzamelen van feiten
  • De proceskosten van de tegenpartij, voor zover verschuldigd volgens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak
   De kosten voor het uitreiken van de dagvaarding.

Maximum verzekerd bedrag

Je schakelt onze Rechtsbijstand Compleet in voor geschillen met een financieel belang tot maximaal € 20.000.

Klantwaardering

Ruim 80% van onze klanten raadt de Rechtsbijstand Compleet van Zelfstandigen Bouw aan en geeft deze service een 8 of hoger.

Ik heb al een rechtsbijstandsverzekering, maar wil Rechtsbijstand Compleet bij Zelfstandigen Bouw. Hoe zeg ik mijn huidige rechtsbijstand op?

Het opzeggen van je verzekeringen moet je altijd zelf regelen. Maar natuurlijk kun je hierbij op onze hulp rekenen. Met onze overstapservice helpen we je met brieven en is het opzeggen van je huidige rechtsbijstandsverzekering zo geregeld. Voor meer informatie: bel of whatsapp ons op 0348 439 000.

Algemene voorwaarden Rechtsbijstand Compleet

De algemene voorwaarden van Rechtsbijstand Compleet zijn onderdeel van het Reglement Dienstverlening Zelfstandigen Bouw.

Collectieve Ongevallenverzekering

Wie kan de Collectieve Ongevallenverzekering afsluiten?

Iedere zzp’er die werkzaam is in de bouw kan deelnemen aan de collectieve ongevallenverzekering van Zelfstandigen Bouw. Je hebt de keuze tussen individuele en gezinsdekking.

Wat is een ongevallenverzekering?

Dat is een verzekering die dekking biedt wanneer jij  en/of je gezinsleden (bij dekking voor je gezin) een ongeval krijgt. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan jou, je gezinsleden (bij dekking voor je gezin) of je nabestaanden wanneer je:

 • blijvend arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid
 • of blijvend invalide wordt
 • of wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering afsluiten?

Omdat je als zzp’er in de bouw nu eenmaal een groter risico loopt op een ongeval. Een ongeval heeft grote financiële gevolgen. Want als je niet meer kunt werken, lopen je vaste lasten toch door. Onze ongevallenverzekering biedt jou, je gezinsleden (bij dekking voor je gezin) en je eventuele nabestaanden financiële zekerheid als jou tijdens je werk of in een privé situatie iets overkomt.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering via Zelfstandigen Bouw afsluiten?

 • Omdat onze collectieve ongevallenverzekering zeer betaalbaar is
 • Omdat onze collectieve ongevallenverzekering netto bedragen uitkeert
 • Omdat onze collectieve ongevallenverzekering niemand uitsluit en heldere voorwaarden kent.

Bij wie is de verzekering ondergebracht?

De collectieve ongevallenverzekering is ondergebracht bij onze verzekeringspartner AIG en Alicia (partner van AIG).

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Nee, een ongevallenverzekering is niet verplicht. Wij raden je wel aan om als ondernemer iets te regelen tegen inkomensverlies.

Wat is het verschil met AOV Bouw?

AOV Bouw is onze voorziening waarbij je maandelijks een schenking ontvangt bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor maximaal 2 of 5 jaar. Onze collectieve ongevallenverzekering keert eenmalig uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden door een ongeval. Een combinatie van onze collectieve ongevallenverzekering met AOV Bouw zorgt ervoor dat je optimaal bent beschermd. Zo weet je zeker dat altijd ergens op kunt terugvallen.

Kan ik mijn gezinsleden meeverzekeren in de polis?

Dit is mogelijk! Je kunt kiezen uit individuele dekking of dekking voor je gehele gezin. 

Bij gezinsdekking ben jij, je partner en je kinderen -ongeacht het aantal- dag en nacht verzekerd. Onder kinderen wordt verstaan: ongehuwde kinderen tot 27 jaar. Ze zijn thuiswonend of in verband met studie uitwonend.

Word ik altijd geaccepteerd?

Ja, je wordt altijd geaccepteerd, tenzij je al voor 100% arbeidsongeschikt of invalide bent.

Gelden er toelatingsvoorwaarden voor deze verzekering?

Er gelden geen toelatingsvoorwaarden zoals een medische toetredingskeuring, leeftijdsgrenzen of uitsluiting van lichaamsdelen.

Moet ik aangesloten zijn bij Zelfstandigen Bouw om gebruik te maken van deze Ongevallenverzekering?

Als je de collectieve ongevallenverzekering afsluit ben je automatisch aangesloten bij Zelfstandigen Bouw.  En dat biedt extra voordeel: je kunt gebruik maken van onze kortingen en helpdesk. Én je steunt tevens onze belangenbehartiging in Den Haag. 

Wat zijn de kosten?

Je kunt kiezen uit 6 varianten.

Individuele dekking:

 • Je betaalt € 125 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid / invaliditeit door een ongeval € 100.000 of € 50.000 bij overlijden na een ongeval.
 • Je betaalt € 250 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid / invaliditeit door een ongeval € 200.000 of € 100.000 bij overlijden na een ongeval.
 • Je betaalt € 325 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid / invaliditeit door een ongeval € 300.000 of € 150.000 bij overlijden na een ongeval.

Gezinsdekking:

 • Je betaalt € 185 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid / invaliditeit door een ongeval € 100.000 of € 50.000 bij overlijden na een ongeval.
 • Je betaalt € 325 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid / invaliditeit door een ongeval € 200.000 of € 100.000 bij overlijden na een ongeval.
 • Je betaalt € 425 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid / invaliditeit door een ongeval € 300.000 of € 150.000 bij overlijden na een ongeval.

Zijn de kosten aftrekbaar?

De kosten en de uitkering zijn beiden netto. De kosten zijn niet aftrekbaar van de belasting, maar over de uitkering hoef je dan ook geen belasting te betalen.

Is de uitkering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto) naar rato. Dit betekent dat je een gedeeltelijke uitkering krijgt als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide bent. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd aan de nabestaande(n).

Wat is een uitkering naar rato bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit?

Naar rato betekent dat je uitgekeerd krijgt conform het percentage dat je afgekeurd bent. Als je bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt of invalide bent, dan ontvang je 50% uitkering van de ongevallenverzekering.

Ik wil wijzigen van variant. Kan dat?

Geen probleem. Stuur een mailtje naar adm@zelfstandigenbouw.nl en geef daarin aan welke variant je wilt. De nieuwe variant gaat dan in met een nieuw verzekeringsjaar. Het reeds betaalde bedrag voor je oude variant wordt verrekend.


Aan wie betaal ik de premie voor mijn ongevallenverzekering?

Je betaalt de kosten voor de ongevallenverzekering jaarlijks aan Zelfstandigen Bouw. Wij zijn verzekeringnemer van de collectieve ongevallenverzekering en tevens jouw contactpersoon.

Ontvang ik een factuur voor de premie?

Ja, één maal per jaar ontvang je van ons een factuur.

Waarom is de ongevallen verzekering bij Zelfstandigen Bouw zo scherp geprijsd? Wat zijn de kleine lettertjes?

Er zijn geen kleine lettertjes. Zelfstandigen Bouw heeft een speciaal tarief bedongen en hierdoor kunnen wij de ongevallenverzekering aanbieden aan onze leden voor een hele gunstige prijs en tegen de beste voorwaarden.

Waar vind ik de polisvoorwaarden van deze verzekering?

De collectieve ongevallenverzekering is ondergebracht bij AIG onder deze polisvoorwaarden.


Wat valt er precies onder de dekking van de collectieve ongevallenverzekering bij Zelfstandigen Bouw?

De collectieve ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou, je gezinsleden (bij gezinsdekking) tijdens je werk (incl. heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering éénmalig een bedrag naar rato uit aan jou, je gezinsleden (bij dekking voor je gezin) en je nabestaanden indien je als gevolg van een ongeval:

 • Blijvend arbeidsongeschikt wordt voor passende arbeid;
 • Blijvend invalide wordt;
 • Wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt.

Wat is passende arbeid / passend werk?

Passende arbeid gaat om alle werkzaamheden die een persoon kan verrichten gezien zijn arbeidsverleden, opleiding, competenties en overige persoonlijke omstandigheden.

Hoe meld ik een ongeval?

Vul dan direct dit formulier in. Bij overlijden vullen je nabestaanden het formulier in.

Wat gebeurt er als ik mijn ongeval heb gemeld?

Je ontvangt een bevestiging van onze verzekeraar. Daarna wordt de melding beoordeeld en mogelijk neemt een onafhankelijk medisch adviseur contact met je op. 

Krijg ik ook uitgekeerd als ik bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt ben?

Ja, dan krijg je een uitkering naar rato. Dit betekent dat je uitgekeerd krijgt naar het percentage dat je blijvend invalide of arbeidsongeschikt bent.

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschikt en invaliditeit?

Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt gekeken naar de aard en de ernst van het opgelopen letsel. Bij invaliditeit wordt geen rekening gehouden met jouw beperkingen voor het verrichten van arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt wel rekening gehouden met de invloed van het letsel op de arbeidsmogelijkheden voor passend werk van jou.

Wat is de looptijd van de verzekering?

De ongevallenverzekering heeft telkens een looptijd van 1 jaar.

Hoe kan ik mijn ongevallenverzekering beëindigen?

Opzeggen kan alleen schriftelijk en per jaar met een opzegtermijn van 1 maand. Loopt jouw verzekering bijvoorbeeld van 1 juni tot en met 31 mei en wil je opzeggen voor het volgende jaar, dan moet jouw schriftelijke opzegging voor 1 mei bij ons binnen zijn.

Zijn er uitzonderingen om tussentijds op te zeggen?

De collectieve ongevallenverzekering kan alleen tussentijds stopgezet worden als je komt te overlijden.

Hoe kan ik opzeggen?

Je stuurt dan een e-mail naar info@zelfstandigenbouw.nl met jouw opzegging.

Pensioen

Waarom Brand New Day?

Een paar centen opzij zetten voor je oude dag is geen overbodige luxe. Tenslotte biedt de AOW een karige uitkering en het pensioen dat je hebt opgebouwd als werknemer is vaak ook geen vetpot. Waarschijnlijk zie je door de bomen het bos niet meer als je op zoek gaat naar een goede pensioenvoorziening. Daarom hebben wij dat voor je uitgezocht. BND is een partij die zich specifiek richt op pensioen. Een nogal eigenzinnige partij die wars is van moeilijk doenerij en het verstoppen van allemaal kosten. BND blijkt de goedkoopste aanbieder van een pensioen voor zelfstandigen zijn. Dat was voor ons reden met hen een samenwerkingsverband aan te gaan. 

Er was nog een andere reden. Een aantal jaar geleden stonden wij aan de wieg van het ZZP Pensioen. Een pensioenvoorziening voor en door zelfstandigen. Helaas is het ZZP Pensioen verkocht aan een van de grootste verzekeraars van Nederland. En daarmee verdween onze invloed op de regeling en op de kosten. Voor ons reden de banden met het ZZP Pensioen te verbreken.

Wat is het risico van geld op deze pensioenspaarrekening?

De rente op deze rekening is variabel en kan dus omhoog, maar ook omlaag. De rente op pensioenrekening-sparen is momenteel 0,85% (stand per 1/6/2023). Daarentegen ontvang je over jouw inleg op de derdengeldenrekening helemaal geen rente.

Wat is het belastingvoordeel van geld storten op een pensioenspaarrekening?

 • De jaarlijkse inleg is aftrekbaar van het belastbaar inkomen
 • Je betaalt geen vermogensbelasting over het bedrag
 • Als je met pensioen gaat, laat je het bedrag uitkeren. Je betaalt dan alsnog belasting, maar (waarschijnlijk) wel tegen het lagere AOW-tarief

Ik heb nu geld nodig, kan ik het geld van deze rekening gebruiken?

Nee, je kunt de pensioenpot vanaf je AOW leeftijd laten uitkeren. De uitkering heeft een looptijd van minimaal 5 en maximaal 30 jaar. Over deze uitkering betaal je wel weer inkomstenbelasting. Maar een heel stuk minder dan je nu doet.

Er is een uitzondering op de regel, vanuit de overheid gesteld: je kan je lijfrentekapitaal (geld op je pensioenrekening bij Brand New Day) optioneel gebruiken als vervangend inkomen als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Voorwaarden hieraan is dat je al 6 maanden voor minimaal 80% afgekeurd moet zijn en met een vooruitzicht van nog minimaal 12 maanden.

Wordt mijn geld belegd?

Nee, het geld staat tot je AOW leeftijd vast op de spaarrekening en daarover ontvang je (variabele) rente. De rente op pensioenrekening-sparen is momenteel 1,35%. Wil je je geld beleggen, dan komen daar meer risico’s bij kijken. Brand New Day vertelt je graag meer over de mogelijkheden. En als klant van Zelfstandigen Bouw kan je gratis de overstap maken naar een beleggingsrekening.

Mag ik onbeperkt geld storten op deze rekening?

Er zit wel een aantal spelregels aan het belastingvoordeel. Zo zit er een maximum aan het bedrag dat je per jaar mag storten. Dit maximum heet de jaarruimte en is per persoon verschillend. Je accountant kan je hier meer over vertellen of reken jouw jaarruimte hier uit.

Wat is het verschil tussen een pensioenspaar- en beleggingsregeling?

Het zijn beide bankspaarproducten voor lijfrentekapitaal. Dus het doel en de fiscale voorwaarden zijn hetzelfde. Alleen de spaarrekening ontvangt een variabele rente (0,50% momenteel) en kost alleen bij aanvang eenmalig 25 euro. De beleggingsrekening heeft zolang er vermogen op de rekening staat een beheerfee van 0,59% op jaarbasis. Daarnaast betaal je over iedere storting die je doet een 0,50% stortingskosten en kost de rekening eenmalig 45 euro om af te sluiten. Leden van Zelfstandigen Bouw hoeven de eenmalige afsluitkosten niet te betalen.

Hoe en wanneer krijg ik uitbetaald als ik mijn pensioenleeftijd heb bereikt?

Vanaf je AOW leeftijd kan je de pensioenpot laten uitkeren via een lijfrente-uitkering. Deze keert minimaal 5 en maximaal 30 jaar aan je uit. De exacte periode bepaal jezelf. Over deze uitkering betaal je inkomstenbelasting. Maar omdat je AOW gerechtigd bent, is deze inkomstenbelasting een stuk lager dan nu.

Moet ik op vaste termijnen geld op de rekening storten?

Nee, je bent nooit verplicht om in te leggen. Niks inleggen mag dus ook.

Mag ik per direct stoppen met storten?

Je kunt altijd via MijnBND je inleg stopzetten. Je bent nooit verplicht om in te leggen.

Is een minimum stortbedrag verplicht?

Je bent nooit verplicht om in te leggen. Niks inleggen mag ook. Er is wel 1 voorwaarde aan een storting: áls je stort, moet dit bedrag minimaal 50 euro zijn.

Wat gebeurt er met het geld als ik overlijd?

Als je onverhoopt overlijdt, krijgen je erfgenamen gewoon 100% van het geld dat op je rekening staat. Brand New Day houdt geen cent in.

Kan ik de inleg niet beter zakelijk betalen?

Zakelijk betalen voor je privé pensioen, je voelt hem misschien al een beetje aankomen, dat mag niet! Een lijfrente (particulier pensioen) mag niet worden betaald vanuit zakelijk vermogen en is dus ook geen aftrekpost voor je onderneming. Dit betaal je allemaal uit je eigen netto onttrekkingen of salaris.

Wat wordt bedoeld met het surplus van de AOV Bouw inleg?

We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld:

 • De meeste deelnemers aan AOV Bouw leggen € 150 per maand in
 • Stel dat met aftrek van de schenkingen aan zieken een deelnemer over de laatste 12 maanden 25% van zijn inleg overhoudt
 • Dat is gemiddeld per maand € 37,50
 • Na 1 jaar deelname aan AOV Bouw is een buffer opgebouwd van € 450
 • Van deze € 450 wordt € 300 (2 maanden inleg) apart gezet om pieken in het ziekteverzuim op te vangen
 • Alles boven de € 300 kan worden aangewend voor de pensioenvoorziening
 • Dat betekent dus in dit voorbeeld dat daarna elke maand gemiddeld € 37,50 naar de pensioenvoorziening wordt overgemaakt (mits een saldo van € 300 is opgebouwd)

Note: het percentage dat je spaart varieert en hangt af van welke variant je kiest, het aantal zieken, de ziekteduur en het ziektepercentage van de deelnemers. Deelnemers AOV Bouw maken gebruik van het AOV Portaal voor 24/7 persoonlijk overzicht van hun inleg, schenkingen en het opgebouwde spaarbedrag.

Kan ik mijn elders opgebouwde pensioen bij Brand New Day onderbrengen?

Het is mogelijk om een bestaand pensioen via ons over te zetten naar Brand New Day. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie van Zelfstandigen Bouw op 0348 439 000.
Uitzondering: helaas geldt dit niet voor het verplichte BPF voor schilders.

Verzekeringen

Privé of zakelijk rijden?

Zzp'ers die hun bus op de zaak zetten mogen alle kosten, inclusief afschrijvingen en financieringslasten, zakelijk aftrekken. Voor je zakelijke bus betaal je bijtelling voor de inkomstenbelasting.

Zijn je werkelijke kosten lager dan de bijtelling, dan is het in veel gevallen interessanter om je bus privé te rijden. Je voert dan € 0,19 per zakelijk gereden kilometer op als zakelijke kosten.

Budgetpolis

Een budgetpolis is een vorm van een basisverzekering. Hoewel een budgetpolis minder kost dan andere basisverzekeringen, kun je alleen zorg krijgen van een beperkt aantal zorgaanbieders die een contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar vergoedt alleen de kosten bij deze zorgaanbieders.

Naturapolis

Bij een naturapolis betaalt jouw ziektekostenverzekeraar direct de zorgkosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners, waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed.
Kies je voor een naturapolis? Dan is je zorgkeuze beperkter, omdat de zorgverzekeraar contracten afsluit met zorgverleners. Bij het selecteren van deze zorgverleners kijkt een zorgverzekeraar niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit. Als je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met jouw arts of specialist, dan wordt de zorg in principe volledig vergoed.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis krijg je bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet je vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren.

Bij een zuivere restitutiepolis ben je volledig vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het is (incidenteel) wel mogelijk, dat je de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de betaling, zodat je in dat geval niets hoeft voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief buitensporig hoog is.

Geld en fraude

Deze dekking vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het daarbij om verlies door diefstal uit de kluis na inbraak. Je geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Bedrijfsschade en/of reconstructiekosten

Hiermee is de schade verzekerd als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm en water. Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet of productieverlies. Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of glas is ook verzekerd.

Extra kosten

Hiermee verzeker je de extra kosten die nodig zijn om je bedrijfsstilstand als gevolg van schade op te heffen of te verminderen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het verzekerde risico begint als de verzekerde zaken opgepakt worden om ze in de bus te laden. Het risico eindigt als de verzekerde zaken uitgeladen zijn.

Voor welke schade ben je verzekerd?

Dekt schade aan je gereedschap en materiaal in je bedrijfsbus bij: beschadiging, verlies of diefstal. Geldt ook voor schade aan zaken van derden die je vervoert voor reparatie of bewerking.

Kosten

De kosten van je zakelijke bedrijfsbus zijn afhankelijk van:

  • de branche waarin je werkt
  • de dekking die je kiest
  • de huidige waarde van het voertuig

Transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Als je de rubriek hulpmateriaal hebt meeverzekerd, dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Bestaande eigendommen van opdrachtgever

Schade aan spullen van je opdrachtgever die ontstaat tijdens het werk.

Een voorbeeld:
Je bent bij een klant bezig met het plaatsen van een nieuwe keuken. Terwijl je het zware, granieten aanrecht wilt plaatsen, laat je deze vallen. Gevolg: keuken beschadigd, vloer beschadigd, aanrechtblad beschadigd.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt alleen de schade die je aan andermans eigendommen toebrengt. Bij een CAR-verzekering bouw wordt ook de schade aan de keuken, vloer en aanrechtblad vergoed.

Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van jouw spullen op de bouwplaats.

Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van je werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor jouw rekening en risico aanwezig is op het bouwterrein.

Wat is het verschil tussen een AVB en een CAR?

Een AVB dekt alleen de schade die u aan anderen toebrengt. Een CAR-verzekering (Construction All Risks) vergoedt daarnaast de schade aan het werk zelf en op de bouwplaats.

Wat is opzichtdekking?

Bij opzichtdekking gaat om schade aan spullen van derden die je voor bewerking of bewaring onder je hebt en waarvan je niet de eigenaar bent. Het is zaak goed na te denken of je opzichtdekking wilt meenemen op je AVB polis.

Voorbeelden van opzicht indien dit niet is meegenomen op een AVB polis.

Een aannemer plaatst een dakkapel op een woning. Hij zaagt een gat in het dak om de dakkapel te plaatsen. Het dak is in bewerking. Schade aan het dak valt onder de opzichtuitsluiting en heeft dus geen dekking op de AVB. De rest van het huis is niet in bewerking en valt niet onder opzicht.

Bij reparatie aan een keukenkastje ontstaat schade. Het kastje valt op het aanrechtblad dat daardoor beschadigd raakt. Ook het kastje is stuk. Dit is in bewerking en heeft men dus onder opzicht. Het aanrechtblad is niet in bewerking. Schade aan het aanrechtblad kan gedekt zijn op de AVB. Schade aan het kastje niet. Dit is opzichtschade en uitgesloten van dekking op AVB.

Kan ik mijn aansprakelijkheid volledig dekken in mijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn een goede manier om duidelijk vast te leggen waar je wel en niet voor aansprakelijk bent. Maar je kunt niet zomaar alles uitsluiten in de algemene voorwaarden.

Wettelijk gezien mag je in elk geval niet aangeven dat je niet aansprakelijk bent voor schade door opzet of 'bewuste roekeloosheid'.

Is de opdrachtgever een consument, dan is de wet strenger. Je mag je eigen aansprakelijkheid dan helemaal niet beperken in de algemene voorwaarden. De consument wordt namelijk als zwakkere partij gezien die bescherming nodig heeft.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

De premie is afhankelijk van de werkzaamheden van je onderneming. Gemiddeld kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ongeveer € 15 per maand. Wil je de hoogte van jouw premie weten? Vraag een vrijblijvende premieberekening aan.

Premie berekenen

En als ik iemand anders aansprakelijk wil stellen?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevallen waarin je als zelfstandig ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Als je zelf je recht wilt kunnen halen bij een ander, dan is een rechtsbijstand interessant. Deze twee verzekeringen vormen als het ware elkaars spiegelbeeld. Via Zelfstandigen Bouw kun je voordelig een rechtsbijstand afsluiten.

Starterskit

Welke informatiebladen ontvang ik bij de Starterskit?

De informatiebladen gaan over: 

 • Succesvol ondernemen in de bouw
 • Toepassen van algemene voorwaarden
 • Opdrachten werven
 • Hoe kom je tot een goed tarief
 • Offertes maken
 • Meerwerk
 • Btw-tarieven
 • Ondernemersaftrek
 • Verzekeringen

Daarnaast ontvang je standaard Algemene Voorwaarden die onmisbaar zijn als je onderneemt.

Waar krijg ik bij Starterskit korting op?

Vraag je de Starterskit aan, dan kun je gebruik maken van diverse kortingen. Bijvoorbeeld op VCA, website bouwen, tanken en nog veel meer. Klik hier voor het actuele aanbod.

Bovendien zetten wij ons in voor jouw belang op het Binnenhof en je kunt bij ons terecht voor informatie en antwoord op jouw ondernemersvragen.

Welke oplossingen bieden jullie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt je aanmelden voor onze Collectieve Ongevallenverzekering en arbeidsongeschiktheidsvoorziening AOV Bouw.

Onze Collectieve Ongevallenverzekering keert uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden door een ongeval. Iedereen kan zich aanmelden, ongeacht leeftijd, gezondheid of beroep.
Al vanaf € 125 per jaar sluit je de Collectieve Ongevallenverzekering af. Je kiest tussen individuele dekking of dekking voor je gehele gezin.
Meer informatie over Collectieve Ongevallenverzekering


Onze arbeidsongeschiktheidsvoorziening AOV Bouw is een goed en betaalbaar alternatief voor een vaak dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onze voorziening is er speciaal voor en door zelfstandigen in de bouw. Iedereen kan meedoen; ook als je starter bent! Je bent al deelnemer vanaf € 124,50 (inclusief spaarbedrag) per maand. Je kiest tussen een schenking voor 2 of 5 jaar. 


Meer informatie over AOV Bouw

Van welke diensten kan ik nog meer gebruik maken?

Je kunt ook gebruik maken van onze Rechtsbijstand Compleet.

Als ondernemer krijg je vroeg of laat altijd een keer te maken met klanten die niet of gedeeltelijk betalen. Onze Rechtsbijstand Compleet is inclusief gerechtelijke procedure, Incassoservice en Ondernemersadvies en kost je slechts € 240 per jaar. 

Meer weten over Rechtsbijstand Compleet

Waarom Zelfstandigen Bouw?

Een eigen zaak is iets om trots op te zijn. Maar je weet ook dat er veel bij komt kijken. Je kunt niet zonder een goede rechtsbijstand en ook een inkomen bij arbeidsongeschiktheid wil je geregeld hebben. Soms heb je ondernemersadvies nodig en ook de administratie, belastingen en verzekeringen kosten tijd.

Voor al deze zaken kun je terecht bij Zelfstandigen Bouw. Met 10.000 aangesloten zzp’ers versterken wij al ruim 20 jaar jouw positie als zelfstandig ondernemer.

Wij hebben geen winstoogmerk, en willen maar één ding: dat jij kunt doen waar je goed in bent: je vak uitoefenen. Voor de afhandeling van allerlei zaken daaromheen laat je je ondersteunen door Zelfstandigen Bouw. Dat doen wij graag en goed.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden