AOV Bouw

Voor wie is AOV Bouw?

Iedere zelfstandig ondernemer kan deelnemen aan AOV Bouw. AOV Bouw is een persoonlijke voorziening voor alle zelfstandig ondernemers. Heb jij personeel in dienst? Dan kun je ook deelnemen. Alleen je medewerkers niet. 

Word ik altijd geaccepteerd?

Je wordt geaccepteerd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Je bent zelfstandig ondernemer
 2. Je bent op het moment dat jouw deelname aan AOV Bouw start, in staat jouw beroep/ werkzaamheden voor minimaal 35% van de gebruikelijke tijd uit te voeren
 3. Je genereert inkomen uit je eigen onderneming

Wanneer mag ik niet meedoen?

Je kan niet deelnemen aan AOV Bouw als je voor minder dan 35% van de gebruikelijke tijd in staat bent jouw beroep/ werkzaamheden uit te voeren en/of als je geen inkomen genereert uit je eigen onderneming.

Mag mijn partner ook meedoen?

Jazeker, als jouw partner aan de acceptatievoorwaarden voldoet.

Wat is het verschil tussen een AOV verzekering en onze AOV voorziening?

Bij een verzekering betaal je premie. Dat geld ben je kwijt of je nu arbeidsongeschikt wordt of niet.

Bij onze voorziening betaal je een inleg. Die inleg blijft in beginsel van jou. Er gaat slechts geld van jouw inleg af als er andere zieke deelnemers zijn.

Dit bedrag varieert en hangt af van welke variant je gekozen hebt, het aantal zieken, de ziekteduur en het ziektepercentage van de deelnemers.

Deelnemers maken gebruik van het AOV Portaal. Hier hebben zij 24/7 overzicht van hun inleg, schenkingen en opgebouwde spaarbedrag.

Moet ik na 2 of 5 jaar mijn AOV Bouw deelname weer verlengen?

Nee!

Als je deelnemer van AOV Bouw wordt, kan je kiezen tussen een variant dat 2 of 5 jaar schenkingsduur heeft. Dit betekent bij ziekte een schenking die 2 of 5 jaar duurt. Per ziektebeeld!

Word je opnieuw arbeidsongeschikt, krijg je opnieuw 2 of 5 jaar een maandelijkse schenking.

Jouw deelname kan zo lang duren als je zelf wilt. Zelfs tot voorbij jouw AOW-leeftijd. Die keuze is aan jou.

Wat zijn de kosten?

Naast je maandelijkse inleg, betaal je éénmalig € 125 incl. btw inschrijfgeld, verder per maand € 25 incl. btw administratiekosten. Met dit geld zorgen wij er o.a. voor dat het juiste deel van jouw AOV Bouw inleg wordt geschonken aan de zieken van die maand. Ook schakelen wij hiermee een Arbodienst in, voor een onafhankelijke controle van de zieken.

Is AOV Bouw duur?

Welnee! Voor slechts € 75 per maand heb je jouw risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid afgedekt. En vergeet niet dat het grootste deel van jouw inleg overblijft om reserves aan te leggen voor onzekere tijden. Of een pensioen op te bouwen. Zo regel je maar liefst 3 ondernemersriciso's voor de prijs van 1.

Zijn de kosten aftrekbaar?

De kosten en de inleg van AOV Bouw zijn niet aftrekbaar omdat het op persoonlijke titel gaat. Daarentegen hoef je geen belasting te betalen over je eventuele schenking. Dit bedrag wordt netto aan je overgemaakt.

Wel betalen, maar niet uitkeren?

Helaas blijkt het vooroordeel over verzekeraars dat je wel premie moet betalen maar dat ze niet betalen als je ziek wordt regelmatig keiharde realiteit te zijn. Bij ons is dat niet zo. Waarom?

De winst van verzekeraars wordt lager als ze moeten uitkeren. Zij hebben dus belang bij niet-betalen.

Wij werken met een systeem waarin de deelnemers elkaar uitkeren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben dan ook geen financieel voordeel als er niet wordt uitgekeerd. De deelnemers echter wel. En daarom staan we garant voor onafhankelijke en deskundige beoordeling van een ziekmelding. Opdat degene die ziek is een uitkering krijgt en degene die niet ziek is niet ten onrechte geld krijgt van de andere deelnemers. 

Ik leg geld opzij voor als ik ziek word. Dat is toch ook prima?

Uiteraard is dat goed. Maar wat doe je als je ziek wordt terwijl je nog niet zoveel opzij hebt kunnen leggen? Dan kan je maar een paar maanden financieel overbruggen en is al je geld op.

Met onze voorziening krijg je vanaf dag 1 de volledige uitkering over de maximale periode die jij hebt gekozen. En het grootste deel van jouw inleg wordt opzij gezet voor als je het nodig hebt. Zo ben je én goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid én leg je geld opzij. 

Moet ik een eigen rekening openen?

Nee, je machtigt Zelfstandigen Bouw om geld te incasseren van jouw rekening naar de AOV Bouw rekening. Hier wordt jouw persoonlijke saldo goed bijgehouden.

Mag ik tussentijds geld van de rekening afhalen?

Twee keer per jaar mag je een verzoek doen om een gedeelte van je spaarbedrag uit te laten betalen. Er moet een bedrag van minimaal 2 keer de maandelijkse inleg achterblijven. Dit verzoek kan worden ingediend via het e-mail adres aov@zelfstandigenbouw.nl

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dit wordt allemaal door Zelfstandigen Bouw geregeld.

Hoe veilig is mijn geld?

Als deelnemer aan AOV Bouw wordt jouw inleg op een zakelijke beheerrekening gestort. Wij beheren jouw inleg en verzorgen de mutaties. Aangezien slechts een deel van jouw inleg nodig is voor zieke deelnemers heb je na verloop van tijd een flink bedrag opgebouwd. Dat geld is van jou, maar hoe veilig is dat geld?

Ben ik mijn geld kwijt als Zelfstandigen Bouw failliet gaat? Nee, omdat jouw geld op een zakelijke beheerrekening staat, blijft dit geld buiten het faillissement. Zo bepaalt de wet. 

Kunnen jullie mijn geld inpikken of mijn geld op de zakelijke beheerrekening verduisteren? Nee, dat kan niet. De Nederlandsche Bank houdt streng toezicht op een juist gebruik. Maar ook de Rabobank waar de zakelijke beheerrekening is ondergebracht stelt strenge regels aan het beheer van deze rekening. Daarnaast controleert de accountant of er geen rare dingen gebeuren met jouw geld. 

Allemaal leuke praatjes, maar ik vertrouw het toch niet helemaal. Kan ik aan mijn geld komen? Geen probleem. Het saldo tot een bedrag van 2 maanden inleg beheren we om te gebruiken in het geval het ziekteverzuim fors stijgt. Tenslotte wil je wel zeker zijn van een schenking voor het geval je ziek wordt. Jouw saldo daarboven kan je opnemen. Een simpel verzoekje om het geld aan je terug te storten volstaat. 

Wanneer meld ik me ziek?

Je meldt je gelijk ziek wanneer je voorziet dat je langer dan 2 maanden ziek zal zijn.

Hoe meld ik me ziek?

Je meldt je ziek met het daarvoor bestemde formulier.

Wat gebeurt er als ik me ziek heb gemeld?

Dan heb je contact met ons waarin we vastleggen wat er met je aan de hand is en bij wie je onder behandeling bent. We melden je aan voor de maandelijkse schenking en houden regelmatig even contact met je. Het kan zijn dat de Arbodienstverlener je uitnodigt voor een consult.

Goed om te weten: AOV Bouw is een voorziening voor arbeidsongeschiktheid die je niet kunt voorzien. Ben je nog geen deelnemer en weet je nu al dat je in de nabije toekomst tijdelijk arbeidsongeschikt gaat worden, dan krijg je voor dit ziektebeeld geen schenking.

Wat gebeurt er als ik ziek word voor de ingangsdatum van mijn AOV Bouw?

Dan ontvang je geen schenking voor dit ziektegeval.

Wanneer ben ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Schenkingen vinden plaats bij een een arbeidsongeschiktheid van 20% of meer. Het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid is gelijk dat deel van je gekozen inkomensniveau dat geschonken wordt. Dat ligt dus tussen de 20% en 100%.

Wat gebeurt er als een andere deelnemer ziek is?

Dan wordt aan deze deelnemer maandelijks een schenking gedaan. Iedere deelnemer betaalt in feite een stukje van deze schenking. In je eigen omgeving binnen het AOV Portaal heb je inzicht in je inleg, schenkingen en spaarbedrag. 

Hoe weet ik dat het afgeschreven wordt?

Als deelnemer aan AOV Bouw krijg je toegang tot een eigen omgeving; het AOV Portaal. Hier vind je alle informatie over je inleg, schenkingen en spaarbedrag. Als je via ons een pensioenspaarrekening bij Brand New Day hebt afgesloten, zie je hier ook hoeveel er aan overschot van je spaarbedrag is doorgestort naar deze pensioenspaarrekening. Ook de voortgang van eventuele ziek- en betermeldingen is hier inzichtelijk.

Kan ik me ook ziek melden als ik zwanger ben?

Nee, zwangerschap en ziekte/arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling vallen niet onder de dekking van AOV Bouw.

Hoe meld ik mij weer beter?

Beter melden doe je via het daarvoor bestemd formulier op onze website. Dit geldt ook als je weer gedeeltelijk aan het werk kunt.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts?

Dan kun je je klacht voorleggen aan het bestuur van Zelfstandigen Bouw.

Wanneer ontvang ik een schenking?

Nadat je je hebt ziek gemeld (doe dit direct vanaf je eerste ziektedag, want dan begint de wachttijd te tellen) is er een wachttijd van 2 maanden. Daarna ontvang je maandelijks de schenking van de andere deelnemers als één totaalbedrag op de opgegeven rekening. De schenking wordt in de laatste week van de eerstvolgende kalendermaand gedaan.

Wat gebeurt er als ik binnen een korte periode weer ziek wordt?

Als je binnen 3 maanden na je herstel weer arbeidsongeschikt wordt vanwege dezelfde oorzaak, dan wordt dit niet gezien als een nieuwe ziekmelding. Er is dan geen wachttijd meer. De perioden van arbeidsongeschiktheid worden bij elkaar opgeteld.

Van wie ontvang ik de schenking?

Je ontvangt de schenkingen van deelnemers uit dezelfde schenkingskring. Zelfstandigen Bouw betaalt dat in één bedrag aan je uit.

Moet ik belasting betalen over de maandelijkse schenking?

Nee, omdat het schenkingen zijn hoef je er geen belasting over te betalen.

Hoe zit het met de schenkingsbelasting?

Voor schenkingen boven € 3.244 (situatie 2021) moet de ontvanger schenkingsbelasting betalen. Het gaat hier om een totaal bedrag dat je van 1 persoon in 1 jaar mag ontvangen. Bij AOV Bouw ontvang je afhankelijk van je gekozen variant € 1.000, € 2.000, of € 3.000 per maand, maar dat is opgedeeld in kleine stukjes van alle deelnemers. Dus niet slechts van 1 persoon. Daardoor blijf je ruimschoots onder het belastingvrije schenkingsbedrag.

Als ik een schenking ontvang, moet ik dan mijn inleg blijven betalen?

Deelnemers die een schenking ontvangen, hoeven geen inleg te betalen. Wel blijven de administratiekosten doorlopen. Met dit geld zorgen wij o.a. voor de schenkingen aan de zieken. Ook schakelen wij hiermee een Arbodienst in, voor een onafhankelijke controle van de zieken.

Op het moment dat zieke deelnemers weer arbeidsgeschikt zijn, gaan zij weer inleg betalen en daarmee groeit ook weer hun spaarsaldo.

Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht?

Begin maart krijg je jouw jaaroverzicht per mail toegestuurd.

Wat moet ik met het jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht geeft je inzage in jouw saldo op onze AOV Bouw rekening. Dit saldo telt namelijk mee voor de vermogensrendementsheffing en dit kan jij of jouw boekhouder gebruiken bij de belastingaangifte. Daarbij geeft het jaaroverzicht ook aan voor welk bedrag jij aan schenkingen hebt verstrekt en ontvangen.

Ik heb het afgelopen jaar schenkingen ontvangen wat moet ik nu opgeven bij de belastingaangifte?

Over jouw ontvangen schenkingen hoef jij niets op te geven bij jouw belastingaangifte

De belastingdienst wil meer weten over mijn ontvangen schenkingen, wat nu?

Geen probleem, neem even contact met ons op via aov@zelfstandigenbouw.nl of 0348 439 000 (bereikbaar tijdens werkdagen van 9 – 17 uur) en je ontvangt van ons een overzicht waar in staat hoeveel je exact aan schenkingen van wie hebt ontvangen. Daarmee kun je bewijzen dat alle schenkingen die je hebt ontvangen kleiner zijn dan 2173 Euro per persoon en dus belastingvrij!

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee. Alleen schenkingen aan goede doelen zijn aftrekbaar.

Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, over deze schenkingen hoef je geen belasting te betalen.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Ja, dat kan je doen per eerste van een volgende maand. Je moet dat wel uiterlijk op de 13e van de voorgaande maand aanvragen.

Kan ik ook mijn uitkeringsniveau aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Verhoging van het inkomensniveau is niet mogelijk als je al arbeidsongeschikt bent en een schenking ontvangt. Verlaging kan dan wel.

Waar kan ik het reglement van AOV Bouw inzien?

Het reglement AOV Bouw is onderdeel van het Reglement Dienstverlening Zelfstandigen Bouw

Je kunt het reglement hier downloaden

Wanneer kan ik opzeggen?

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 maanden. Dit is anders indien de deelnemer in de 12 maanden voorafgaande aan de opzegging een schenking heeft ontvangen. In die gevallen is de opzegtermijn gelijk aan het aantal maanden dat de deelnemer over de voorafgaande 12 maanden een schenking heeft ontvangen.

Hoe kan ik opzeggen?

Door een e-mail te sturen naar aov@zelfstandigenbouw.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan het opzeggen en het door jou gespaarde geld krijg je volledig teruggestort.

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Als je deelname aan AOV Bouw is beëindigd dan krijg je na verrekening van verplichtingen het resterende saldo op je rekening overgeboekt.

Wat gebeurt er met het geld als ik overlijd?

Bij overlijden wordt -na verrekening van verplichtingen- het resterende saldo op het bij de deelnemersadministratie bekende rekeningnummer van de deelnemer overgeboekt.

Wel zzp’er maar niet in de bouw?

Voor elke ondernemer buiten de bouw hebben we het voorzieningenvangnet van zusterorganisatie Zelfstandig Ondernemers. Dit vangnet bestaat uit een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit én ze regelen jouw pensioen en een financiële buffer. Aan jou de keuze hoe je het vangnet samenstelt. Dit kan al vanaf € 75 per maand (alles inbegrepen).

Rechtsbijstand Compleet

Waarom Rechtsbijstand?

Als zelfstandig ondernemer kun je op allerlei manieren terecht komen in een juridisch conflict. Denk bijvoorbeeld aan een klant die niet tevreden is over de kwaliteit van je werk, gedoe over meerwerk of aansprakelijkheid. In deze gevallen heb je behoefte aan juridisch advies, en zo nodig zelfs hulp bij de stap naar de rechtbank. Een advocaat kost al snel meer dan € 100 per uur en een juridisch geschil kan soms jaren duren. Om deze kosten af te dekken kies je voor Rechtsbijstand Compleet van Zelfstandigen Bouw.

Waarom Rechtsbijstand bij Zelfstandigen Bouw?

Zelfstandigen Bouw is al ruim 20 jaar de organisatie voor 10.000 zelfstandig ondernemers in de bouw. Als geen ander weten wij tegen welke problemen je in je werk aan kunt lopen.

Voordelen van Rechtsbijstand Compleet bij Zelfstandigen Bouw:

 • Kosten slechts: € 210 per jaar (ex btw).
 • Inclusief gerechtelijke procedure, Incassoservice en Ondernemersadvies.
 • Geen wachttijd bij incasso en advies, alleen voor procesrechtsbijstand.
 • Persoonlijk, goed bereikbaar; ook telefonisch.
 • Deskundige juristen met kennis van zelfstandig ondernemen in de bouw. Weten precies tegen welke problemen je in de bouw aanloopt en op welke ondernemersvragen jij antwoord wilt.
 • Bij een verzekeraar ben je twee keer zo duur uit.
 • Inclusief gratis basislidmaatschap ter waarde van € 25 per jaar. Hiermee versterk je onze stem op het Binnenhof en profiteer je van diverse kortingen.

Is rechtsbijstand verplicht?

Nee, rechtsbijstand is niet verplicht. Maar als je zelfstandig ondernemer bent raden wij het zeker aan om hiervoor iets te regelen. Juridische problemen zijn ingewikkeld en kosten je veel tijd. Tijd die jij beter kunt besteden aan het het leveren van vakwerk.

Is Incassoservice inbegrepen?

In onze Rechtsbijstand Compleet is Incassoservice inbegrepen. Hiermee halen we in 70% van de gevallen alsnog je geld binnen. Bovendien is inbegrepen:

  • Gerechtelijke procedure.
  • Ondernemersadvies voor antwoord op al je persoonlijke juridische en ondernemersvragen.
  • Gratis basislidmaatschap ter waarde van € 25 per jaar. Hiermee versterk je onze stem op het Binnenhof en profiteer je van diverse kortingen.

Dekkingen

Bij de volgende problemen kan je onze rechtsbijstand inschakelen. Denk aan:

  • Problemen of conflicten met klanten en leveranciers.
  • Geschilllen over meerwerk en kwaliteit van je werk.
  • Wanbetalers, inclusief betalingsregelingen.
  • Letselschade.
  • Toetsen van overeenkomsten.
  • Antwoord op specifieke ondernemersvragen. Bijvoorbeeld over aansprakelijkheid, garantie, pensioen, huurovereenkomsten of steunmaatregelen.

Welke kosten worden vergoed?

  • De kosten van advocaten, procureurs, incassobureaus en deurwaarders
  • De kosten van getuigen, deskundigen en tolken
  • Kosten voor het inwinnen van inlichtingen en het verzamelen van feiten
  • De proceskosten van de tegenpartij, voor zover verschuldigd volgens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak
   De kosten voor het uitreiken van de dagvaarding.

Eigen risico

Als er onvoldoende financieel belang is, behoudt Zelfstandigen Bouw het recht je zaak niet in behandeling te nemen. Dit geldt in de volgende situaties:

  • Bij een financieel belang lager dan € 500
  • Als het belang hoger is dan € 500, maar de kosten meer dan 50% van het financieel belang bedragen

Wachttijd

De wachttijd bedraagt 3 maanden. Natuurlijk krijg je in deze periode wel advies als je een conflict hebt én kun je gebruik maken van onze betaalde rechtsbijstand. Je krijgt dan korting op het tarief van een jurist.

Maximum verzekerd bedrag

Je schakelt onze Rechtsbijstand Compleet in voor geschillen met een financieel belang tot maximaal € 20.000.

Klantwaardering

Ruim 80% van onze klanten raadt de Rechtsbijstand Compleet van Zelfstandigen Bouw aan en geeft deze service een 8 of hoger.

Kosten Rechtsbijstand Compleet

De kosten voor onze Rechtsbijstand Compleet bedragen slechts € 210 per jaar (excl. btw). Bij een verzekeraar betaal je al snel twee keer zo veel.

Een gedeelte van de kosten kun je terugvragen via de Belastingdienst. De kosten voor Rechtsbijstand Compleet kun je opvoeren als bedrijfskosten. 

Rechtsbijstand Compleet is inclusief gratis basislidmaatschap ter waarde van € 25 per jaar. Daarmee versterk je onze stem in Den Haag en profiteer je ook nog eens van diverse kortingen. 

Ik heb al een rechtsbijstandsverzekering. Hoe zeg ik deze op?

Het opzeggen van je verzekeringen moet je altijd zelf regelen. Maar natuurlijk kun je hierbij op onze hulp rekenen. Met onze overstapservice helpen we je met brieven en is het opzeggen van je huidige rechtsbijstandsverzekering zo geregeld. Voor meer informatie: bel of whatsapp ons op 0348 439 000.

Algemene voorwaarden Rechtsbijstand Compleet

De algemene voorwaarden van Rechtsbijstand Compleet zijn onderdeel van het Reglement Dienstverlening Zelfstandigen Bouw.

Collectieve Ongevallenverzekering

Wie kan de Collectieve Ongevallenverzekering afsluiten?

Iedere zzp’er die werkzaam is in de bouw en  aangesloten is bij Zelfstandigen Bouw kan de verzekering afsluiten.

Wat is een ongevallenverzekering?

Dat is een verzekering die uitkeert wanneer jij een ongeval krijgt. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan jou of je nabestaanden wanneer je:

 • blijvend arbeidsongeschikt raakt voor passende arbeid
 • of invalide wordt
 • of wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt. Blijvende arbeidsongeschiktheid wordt uiterlijk 2 jaar na het ongeval vastgesteld.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering afsluiten?

Omdat je als zzp’er in de bouw nu eenmaal een groter risico loopt op een ongeval. Een ongeval heeft grote financiële gevolgen. Want als je niet meer kunt werken, lopen je vaste lasten toch door. Onze ongevallenverzekering biedt jou en je eventuele nabestaanden  financiële zekerheid als jou tijdens je werk of in een privé situatie iets overkomt.

Waarom zou ik een ongevallenverzekering via Zelfstandigen Bouw afsluiten?

 • Omdat onze ongevallenverzekering zeer betaalbaar is
 • Omdat onze ongevallenverzekering netto bedragen uitkeert
 • Omdat onze ongevallenverzekering niemand uitsluit en heldere voorwaarden kent.

Bij wie is de verzekering ondergebracht?

Onze ongevallenverzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea maar wij zijn jouw contact- en tussenpersoon.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Nee, deze verzekering is niet verplicht. Wij raden je wel aan om iets te regelen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is het verschil met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV is een verzekering die ook uitkeert bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Een ongevallenverzekering keert uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid.  Een combinatie van de ongevallenverzekering, onze AOV Bouw oplossing en eventueel een AOV die na 2 jaar of 5 jaar pas uitkeert is mogelijk.

Kan ik mijn partner meeverzekeren in de polis?

Nee, dat kan niet. Een ongevallenverzekering is een persoonlijke verzekering.

Een meewerkende partner kan via ons wel een eigen ongevallenverzekering afsluiten, mits deze aangesloten is bij Zelfstandigen Bouw.

Word ik altijd geaccepteerd?

Ja, je wordt altijd geaccepteerd.

Gelden er uitsluitingen voor deze verzekering?

Je kan niet worden geaccepteerd als je al voor 100% arbeidsongeschikt bent. Maar verder zijn er geen toelatingsvoorwaarden zoals een medische toetredingskeuring, leeftijdsgrenzen of uitsluiting van lichaamsdelen.

Moet ik lid zijn van Zelfstandigen Bouw om gebruik te maken van deze Ongevallenverzekering?

Je krijgt het basislidmaatschap ter waarde van € 25 gratis bij de afname van deze dienst. Daarmee heb je ook gelijk recht op diverse kortingen en kun je met al je ondernemersvragen bij ons terecht.

Wat zijn de kosten?

Je kunt kiezen uit 2 varianten:

 • Je betaalt € 125 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 100.000 of € 50.000 bij overlijden na een ongeval
 • Je betaalt € 250 per jaar en ontvangt bij 100% arbeidsongeschiktheid door een ongeval € 200.000 of € 100.000 bij overlijden na een ongeval.

Zijn de kosten aftrekbaar?

De kosten en de uitkering zijn beiden netto. De kosten zijn niet aftrekbaar van de belasting, maar over de uitkering hoef je dan ook geen belasting te betalen.

Is de uitkering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto) naar rato. Dit betekent dat je ook een gedeeltelijke uitkering krijgt als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide wordt. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd.

Wat is een uitkering naar rato bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit?

Naar rato betekent dat je uitgekeerd krijgt conform het percentage dat je afgekeurd bent. Als je bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je 50% uitkering van de ongevallenverzekering. Wat er precies uitgekeerd wordt en wanneer zie je in onderstaand overzicht.


Uitkering naar rato

Aan wie betaal ik de premie voor mijn ongevallenverzekering?

Je betaalt de kosten voor de ongevallenverzekering jaarlijks aan Zelfstandigen Bouw. Wij zijn ook jouw contactpersoon.

Ontvang ik een factuur voor de premie?

Ja, één maal per jaar ontvang je van ons een factuur.

Waarom is de ongevallen verzekering bij Zelfstandigen Bouw zo scherp geprijsd? Wat zijn de kleine lettertjes?

Er zijn geen kleine lettertjes. Zelfstandigen Bouw heeft collectiviteitskorting bedongen en hierdoor kunnen wij de ongevallenverzekering exclusief aan onze leden aanbieden voor een hele gunstige prijs.

Waar vind ik de polisvoorwaarden van deze verzekering?

De polisvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de Collectieve Ongevallenverzekering maken deel uit van het Reglement Dienstverlening Zelfstandigen Bouw.

Van toepassing zijn de rubrieken 1, 2, 3 en 4.

Wat valt er precies onder de dekking van de ongevallenverzekering bij Zelfstandigen Bouw?

De ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou tijdens je werk (incl heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering éénmalig een bedrag naar rato uit aan jou en je nabestaanden indien je als gevolg van een ongeval:

 • Blijvend arbeidsongeschikt wordt voor passende arbeid;
 • Invalide wordt;
 • Wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt.

Wat is passende arbeid / passend werk?

Passende arbeid gaat om alle werkzaamheden die een persoon kan verrichten gezien zijn arbeidsverleden, opleiding, competenties en overige persoonlijke omstandigheden.

Hoe meld ik dat ik arbeidsongeschikt ben geworden?

Je meldt je gelijk bij Zelfstandigen Bouw als je denkt dat je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent geraakt door een ongeval. Je kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0348 439 000.

Wat gebeurt er als ik mijn arbeidsongeschiktheid heb gemeld?

Dan geven wij dit door aan Centraal Beheer Achmea. Die nemen verder contact met je op en gaan bekijken in welke mate je arbeidsongeschikt bent.

Krijg ik ook uitgekeerd als ik bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt ben?

Ja, dan krijg je een uitkering naar rato. Dit betekent dat je uitgekeerd krijgt naar het percentage dat je blijvend arbeidsongeschikt bent.

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschikt en invaliditeit?

Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt gekeken naar de aard en de ernst van het opgelopen letsel. Bij invaliditeit wordt geen rekening gehouden met jouw beperkingen voor het verrichten van arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt wel rekening gehouden met de invloed van het letsel op de arbeidsmogelijkheden voor passend werk van jou.

Wat is de looptijd van de verzekering?

De ongevallenverzekering heeft telkens een looptijd van 1 kalenderjaar.

Hoe kan ik mijn ongevallenverzekering beëindigen?

Opzeggen kan schriftelijk en per kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 maand. Loopt jouw verzekering bijvoorbeeld van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en wil je opzeggen voor het volgende jaar, dan moet jouw schriftelijke opzegging voor 1 december 2020 bij ons binnen zijn.

Zijn er uitzonderingen om tussendoor op te zeggen?

Ja, de collectieve ongevallenverzekering kan tussendoor stopgezet worden als jouw bedrijf is beëindigd of als je komt te overlijden.

Hoe kan ik opzeggen?

Je stuurt dan een e-mail naar info@zelfstandigenbouw.nl met jouw opzegging.

Pensioen

Waarom Brand New Day?

Een paar centen opzij zetten voor je oude dag is geen overbodige luxe. Tenslotte biedt de AOW een karige uitkering en het pensioen dat je hebt opgebouwd als werknemer is vaak ook geen vetpot. Waarschijnlijk zie je door de bomen het bos niet meer als je op zoek gaat naar een goede pensioenvoorziening. Daarom hebben wij dat voor je uitgezocht. BND is een partij die zich specifiek richt op pensioen. Een nogal eigenzinnige partij die wars is van moeilijk doenerij en het verstoppen van allemaal kosten. BND blijkt de goedkoopste aanbieder van een pensioen voor zelfstandigen zijn. Dat was voor ons reden met hen een samenwerkingsverband aan te gaan. 

Er was nog een andere reden. Een aantal jaar geleden stonden wij aan de wieg van het ZZP Pensioen. Een pensioenvoorziening voor en door zelfstandigen. Helaas is het ZZP Pensioen verkocht aan een van de grootste verzekeraars van Nederland. En daarmee verdween onze invloed op de regeling en op de kosten. Voor ons reden de banden met het ZZP Pensioen te verbreken.

Wat is het risico van geld op deze pensioenspaarrekening?

De rente op deze rekening is variabel en kan dus omhoog, maar ook omlaag. De rente op pensioenrekening-sparen is momenteel 0,30%. Daarentegen ontvang je over jouw inleg op de derdengeldenrekening helemaal geen rente.

Wat is het belastingvoordeel van geld storten op een pensioenspaarrekening?

 • De jaarlijkse inleg is aftrekbaar van het belastbaar inkomen
 • Je betaalt geen vermogensbelasting over het bedrag
 • Als je met pensioen gaat, laat je het bedrag uitkeren. Je betaalt dan alsnog belasting, maar (waarschijnlijk) wel tegen het lagere AOW-tarief

Ik heb nu geld nodig, kan ik het geld van deze rekening gebruiken?

Nee, je kunt de pensioenpot vanaf je AOW leeftijd laten uitkeren. De uitkering heeft een looptijd van minimaal 5 en maximaal 30 jaar. Over deze uitkering betaal je wel weer inkomstenbelasting. Maar een heel stuk minder dan je nu doet.

Er is een uitzondering op de regel, vanuit de overheid gesteld: je kan je lijfrentekapitaal (geld op je pensioenrekening bij Brand New Day) optioneel gebruiken als vervangend inkomen als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Voorwaarden hieraan is dat je al 6 maanden voor minimaal 80% afgekeurd moet zijn en met een vooruitzicht van nog minimaal 12 maanden.

Wordt mijn geld belegd?

Nee, het geld staat tot je AOW leeftijd vast op de spaarrekening en daarover ontvang je (variabele) rente. De rente op pensioenrekening-sparen is momenteel 0,30%. Wil je je geld beleggen, dan komen daar meer risico’s bij kijken. Brand New Day vertelt je graag meer over de mogelijkheden. En als klant van Zelfstandigen Bouw kan je gratis de overstap maken naar een beleggingsrekening.

Mag ik onbeperkt geld storten op deze rekening?

Er zit wel een aantal spelregels aan het belastingvoordeel. Zo zit er een maximum aan het bedrag dat je per jaar mag storten. Dit maximum heet de jaarruimte en is per persoon verschillend. Je accountant kan je hier meer over vertellen of reken jouw jaarruimte hier uit.

Wat is het verschil tussen een pensioenspaar- en beleggingsregeling?

Het zijn beide bankspaarproducten voor lijfrentekapitaal. Dus het doel en de fiscale voorwaarden zijn hetzelfde. Alleen de spaarrekening ontvangt een variabele rente (0,30% momenteel) en kost alleen bij aanvang eenmalig 25 euro. De beleggingsrekening heeft zolang er vermogen op de rekening staat een beheerfee van 0,59% op jaarbasis. Daarnaast betaal je over iedere storting die je doet een 0,50% stortingskosten en kost de rekening eenmalig 45 euro om af te sluiten. Leden van Zelfstandigen Bouw hoeven de eenmalige afsluitkosten niet te betalen.

Hoe en wanneer krijg ik uitbetaald als ik mijn pensioenleeftijd heb bereikt?

Vanaf je AOW leeftijd kan je de pensioenpot laten uitkeren via een lijfrente-uitkering. Deze keert minimaal 5 en maximaal 30 jaar aan je uit. De exacte periode bepaal jezelf. Over deze uitkering betaal je inkomstenbelasting. Maar omdat je AOW gerechtigd bent, is deze inkomstenbelasting een stuk lager dan nu.

Moet ik op vaste termijnen geld op de rekening storten?

Nee, je bent nooit verplicht om in te leggen. Niks inleggen mag dus ook.

Mag ik per direct stoppen met storten?

Je kunt altijd via MijnBND je inleg stopzetten. Je bent nooit verplicht om in te leggen.

Is een minimum stortbedrag verplicht?

Je bent nooit verplicht om in te leggen. Niks inleggen mag ook. Er is wel 1 voorwaarde aan een storting: áls je stort, moet dit bedrag minimaal 50 euro zijn.

Wat gebeurt er met het geld als ik overlijd?

Als je onverhoopt overlijdt, krijgen je erfgenamen gewoon 100% van het geld dat op je rekening staat. Brand New Day houdt geen cent in.

Kan ik de inleg niet beter zakelijk betalen?

Zakelijk betalen voor je privé pensioen, je voelt hem misschien al een beetje aankomen, dat mag niet! Een lijfrente (particulier pensioen) mag niet worden betaald vanuit zakelijk vermogen en is dus ook geen aftrekpost voor je onderneming. Dit betaal je allemaal uit je eigen netto onttrekkingen of salaris.

Wat wordt bedoeld met het surplus van de AOV Bouw inleg?

We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld:

 • De meeste deelnemers aan AOV Bouw leggen € 150 per maand in
 • Stel dat met aftrek van de schenkingen aan zieken een deelnemer over de laatste 12 maanden 80% van zijn inleg overhoudt
 • Dat is gemiddeld per maand € 120
 • Na 3 maanden deelname aan AOV Bouw is een buffer opgebouwd van € 360
 • € 360 spaar je na ca. 3 maanden inleg (van € 150 per maand)
 • Van deze € 360 wordt € 300 wordt apart gezet om pieken in het ziekteverzuim op te vangen
 • Alles boven de € 300 kan worden aangewend voor de pensioenvoorziening
 • Dat betekent dus in dit voorbeeld dat daarna elke maand gemiddeld € 120 naar de pensioenvoorziening wordt overgemaakt (mits een saldo van € 300 is opgebouwd)

Note: het percentage dat je spaart varieert en hangt af van welke variant je kiest, het aantal zieken, de ziekteduur en het ziektepercentage van de deelnemers. Deelnemers AOV Bouw maken gebruik van het AOV Portaal voor 24/7 persoonlijk overzicht van hun inleg, schenkingen en het opgebouwde spaarbedrag.

Kan ik mijn elders opgebouwde pensioen bij Brand New Day onderbrengen?

Het is mogelijk om een bestaand pensioen via ons over te zetten naar Brand New Day. Neem hiervoor contact op met Kelly Duits van Zelfstandigen Bouw op 0348 439 000.
Uitzondering: helaas geldt dit niet voor het verplichte BPF voor schilders.

Verzekeringen

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis krijg je bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet je vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren.

Bij een zuivere restitutiepolis ben je volledig vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het is (incidenteel) wel mogelijk, dat je de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de betaling, zodat je in dat geval niets hoeft voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief buitensporig hoog is.

Naturapolis

Bij een naturapolis betaalt jouw ziektekostenverzekeraar direct de zorgkosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners, waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed.
Kies je voor een naturapolis? Dan is je zorgkeuze beperkter, omdat de zorgverzekeraar contracten afsluit met zorgverleners. Bij het selecteren van deze zorgverleners kijkt een zorgverzekeraar niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit. Als je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met jouw arts of specialist, dan wordt de zorg in principe volledig vergoed.

Budgetpolis

Een budgetpolis is een vorm van een basisverzekering. Hoewel een budgetpolis minder kost dan andere basisverzekeringen, kun je alleen zorg krijgen van een beperkt aantal zorgaanbieders die een contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar vergoedt alleen de kosten bij deze zorgaanbieders.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

De premie is afhankelijk van de werkzaamheden van je onderneming. Gemiddeld kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ongeveer € 15 per maand. Wil je de hoogte van jouw premie weten? Vraag een vrijblijvende premieberekening aan.

Premie berekenen

Kan ik mijn aansprakelijkheid volledig dekken in mijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn een goede manier om duidelijk vast te leggen waar je wel en niet voor aansprakelijk bent. Maar je kunt niet zomaar alles uitsluiten in de algemene voorwaarden.

Wettelijk gezien mag je in elk geval niet aangeven dat je niet aansprakelijk bent voor schade door opzet of 'bewuste roekeloosheid'.

Is de opdrachtgever een consument, dan is de wet strenger. Je mag je eigen aansprakelijkheid dan helemaal niet beperken in de algemene voorwaarden. De consument wordt namelijk als zwakkere partij gezien die bescherming nodig heeft.

Wat is opzichtdekking?

Bij opzichtdekking gaat om schade aan spullen van derden die je voor bewerking of bewaring onder je hebt en waarvan je niet de eigenaar bent. Het is zaak goed na te denken of je opzichtdekking wilt meenemen op je AVB polis.

Voorbeelden van opzicht indien dit niet is meegenomen op een AVB polis.

Een aannemer plaatst een dakkapel op een woning. Hij zaagt een gat in het dak om de dakkapel te plaatsen. Het dak is in bewerking. Schade aan het dak valt onder de opzichtuitsluiting en heeft dus geen dekking op de AVB. De rest van het huis is niet in bewerking en valt niet onder opzicht.

Bij reparatie aan een keukenkastje ontstaat schade. Het kastje valt op het aanrechtblad dat daardoor beschadigd raakt. Ook het kastje is stuk. Dit is in bewerking en heeft men dus onder opzicht. Het aanrechtblad is niet in bewerking. Schade aan het aanrechtblad kan gedekt zijn op de AVB. Schade aan het kastje niet. Dit is opzichtschade en uitgesloten van dekking op AVB.

Wat is het verschil tussen een AVB en een CAR?

Een AVB dekt alleen de schade die u aan anderen toebrengt. Een CAR-verzekering (Construction All Risks) vergoedt daarnaast de schade aan het werk zelf en op de bouwplaats.

Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van je werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor jouw rekening en risico aanwezig is op het bouwterrein.

Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van jouw spullen op de bouwplaats.

Bestaande eigendommen van opdrachtgever

Schade aan spullen van je opdrachtgever die ontstaat tijdens het werk.

Een voorbeeld:
Je bent bij een klant bezig met het plaatsen van een nieuwe keuken. Terwijl je het zware, granieten aanrecht wilt plaatsen, laat je deze vallen. Gevolg: keuken beschadigd, vloer beschadigd, aanrechtblad beschadigd.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt alleen de schade die je aan andermans eigendommen toebrengt. Bij een CAR-verzekering wordt ook de schade aan de keuken, vloer en aanrechtblad vergoed.

Transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Als je de rubriek hulpmateriaal hebt meeverzekerd, dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Privé of zakelijk rijden?

Zzp'ers die hun bus op de zaak zetten mogen alle kosten, inclusief afschrijvingen en financieringslasten, zakelijk aftrekken. Voor je zakelijke bus betaal je bijtelling voor de inkomstenbelasting.

Zijn je werkelijke kosten lager dan de bijtelling, dan is het in veel gevallen interessanter om je bus privé te rijden. Je voert dan € 0,19 per zakelijk gereden kilometer op als zakelijke kosten.

Kosten

De kosten van je zakelijke bedrijfsbus zijn afhankelijk van:

  • de branche waarin je werkt
  • de dekking die je kiest
  • de huidige waarde van het voertuig

Voor welke schade ben je verzekerd?

Dekt schade aan je gereedschap en materiaal in je bedrijfsbus bij: beschadiging, verlies of diefstal. Geldt ook voor schade aan zaken van derden die je vervoert voor reparatie of bewerking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het verzekerde risico begint als de verzekerde zaken opgepakt worden om ze in de bus te laden. Het risico eindigt als de verzekerde zaken uitgeladen zijn.

Extra kosten

Hiermee verzeker je de extra kosten die nodig zijn om je bedrijfsstilstand als gevolg van schade op te heffen of te verminderen.

Bedrijfsschade en/of reconstructiekosten

Hiermee is de schade verzekerd als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm en water. Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet of productieverlies. Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of glas is ook verzekerd.

Geld en fraude

Deze dekking vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het daarbij om verlies door diefstal uit de kluis na inbraak. Je geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

En als ik iemand anders aansprakelijk wil stellen?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevallen waarin je als zelfstandig ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Als je zelf je recht wilt kunnen halen bij een ander, dan is een rechtsbijstand interessant. Deze twee verzekeringen vormen als het ware elkaars spiegelbeeld. Via Zelfstandigen Bouw kun je voordelig een rechtsbijstand afsluiten.

Starterskit

Welke basisdocumenten ontvang ik bij de Starterskit?

De volgende basisdocumenten ontvang je digitaal in je mailbox, zodat je ze meteen kunt gebruiken: bouwoffertes, factuur, herinnering, in gebrekestelling, voorbeeld algemene voorwaarden, meerwerk en opleverlijsten.
Ook ontvang je de gouden tips voor een vliegende start.

Je ontvangt ze digitaal in je mailbox, zodat je ze direct kunt gebruiken. Alle documenten zijn opgesteld door onze juristen en afgestemd op zelfstandig ondernemers in de bouw.

Het voorbeeld algemene voorwaarden kan je goed als uitgangspunt gebruiken en we adviseren deze aan de achterzijde van de offerte te printen of mee te sturen.

Welke informatiebladen ontvang ik bij de Starterskit?

De informatiebladen gaan over: gebruik van algemene voorwaarden, btw-tarieven, incasso, opdrachten werven, maken van offertes, privacywet (AVG), rechtsvormen, spookfacturen, aftrekposten voor zelfstandig ondernemers, tarief en tips bij het aannemen van opdrachten. Ook ontvang je de 5 gouden tips van ervaren vakmannen voor een vliegende start.

Waar krijg ik bij Starterskit korting op?

Sluit je Starterskit af, dan krijg je het basislidmaatschap ter waarde van 25 Euro tot einde van het jaar cadeau. Hiermee maak je gebruik van allerlei kortingen. Bijvoorbeeld op VCA, website bouwen, tanken en nog veel meer. Klik hier voor het actuele aanbod.

Met het basislidmaatschap zetten wij ons in voor jouw belang op het Binnenhof en kun je bij ons terecht voor informatie en antwoord op als je ondernemersvragen.

Welke oplossingen bieden jullie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt je aanmelden voor onze Collectieve Ongevallenverzekering en arbeidsongeschiktheidsvoorziening AOV Bouw.

Onze Collectieve Ongevallenverzekering keert uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden door een ongeval. Iedereen kan zich aanmelden, ongeacht leeftijd, gezondheid of beroep.
De kosten bedragen € 125 of € 250 per jaar, de maximum uitkering bedraagt € 200.000. 
Meer informatie over Collectieve Ongevallenverzekering


Onze arbeidsongeschiktheidsvoorziening AOV Bouw is een goed en betaalbaar alternatief voor een vaak dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onze voorziening is er speciaal voor en door zelfstandigen in de bouw. Iedereen kan meedoen; ook als je starter bent! AOV Bouw sluit je al af voor € 75, € 150, € 225 of € 350 per maand. De schenkingen zijn resp. € 1.075, € 2.150, € 3.225 per maand gedurende 2 jaar of € 2.350 per maand gedurende 5 jaar.
Meer informatie over AOV Bouw

Van welke diensten kan ik nog meer gebruik maken?

Je kunt ook gebruik maken van onze Rechtsbijstand Compleet.

Als ondernemer krijg je vroeg of laat altijd een keer te maken met klanten die niet of gedeeltelijk betalen. Onze Rechtsbijstand Compleet is inclusief gerechtelijke procedure, Incassoservice en Ondernemersadvies en kost je slechts € 200 per jaar. 

Meer weten over Rechtsbijstand Compleet

Waarom Zelfstandigen Bouw?

Een eigen zaak is iets om trots op te zijn. Maar je weet ook dat er veel bij komt kijken. Je kunt niet zonder een goede rechtsbijstand en ook een inkomen bij arbeidsongeschiktheid wil je geregeld hebben. Soms heb je ondernemersadvies nodig en ook de administratie, belastingen en verzekeringen kosten tijd.

Voor al deze zaken kun je terecht bij Zelfstandigen Bouw. Met 10.000 aangesloten zzp’ers versterken wij al ruim 20 jaar jouw positie als zelfstandig ondernemer.

Wij hebben geen winstoogmerk, en willen maar één ding: dat jij kunt doen waar je goed in bent: je vak uitoefenen. Voor de afhandeling van allerlei zaken daaromheen laat je je ondersteunen door Zelfstandigen Bouw. Dat doen wij graag en goed.

© 2021 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden