Nieuws

AOV-plicht zelfstandigen

Minister van Gennip van Sociale Zaken gaat een verplichte AOV-verzekering invoeren voor zelfstandigen. Waaruit bestaat deze regeling?

6 april 2023
2 minuten
Charles Verhoef

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van deze regeling

 • Invoeringsdatum 2027.
 • Uitkering gaat in na 1 jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid.
 • Je hebt pas recht op een uitkering als je arbeidsongeschikt bent voor gangbare arbeid. Dus: als je geen ander denkbaar werk kan uitvoeren.
 • Het eerste jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid moet je dus zelf blijven regelen.
 • De uitkering is maximaal het minimumloon. Dat is € 1.934 bruto per maand. Netto betekent dat grofweg € 1.500.
 • De premie is € 207,42 per maand.
 • Het UWV gaat de regeling uitvoeren.
 • De Minister gaat onderzoeken of je vrijstelling krijgt als je ergens anders je AOV hebt geregeld.
 • De AOV-plicht geldt niet voor DGA’s. Dus: als je een eigen BV hebt in plaats van een eenmanszaak of een v.o.f. dan geldt de verplichting niet voor jou.

Wat betekent dit voor deelnemers AOV Bouw?

 • Dat er tot 2027 niets verandert. De kans dat het later dan 2027 wordt ingevoerd is overigens waarschijnlijk.
 • Dat AOV Bouw een aanvullende voorziening wordt op deze wettelijke regeling.
 • Het eerste jaar van ziekte/arbeidsongeschiktheid blijft AOV Bouw volledig van toepassing.
 • De kans is ook groot dat dit geldt voor het tweede jaar en daarna. Want de wettelijke regeling keert alleen uit als je arbeidsongeschikt bent voor gangbare arbeid. Als je nog iets anders kan doen – magazijnbediende, administratie, chauffeur, verkoper, beveiliging etc. – dan krijg je geen uitkering.
 • Krijg je wel een uitkering dan is dat slechts € 1.500 netto per maand. De uitkering van AOV Bouw komt daar bovenop. Zo heb je toch nog een goed inkomen.
 • Als jouw bedrijf een BV is of je er een BV van maakt, verandert er voor jou niks.

Gerelateerd

Nieuws
30 november 2023
2 minuten

Koen Dijkstra nieuwe voorzitter Zelfstandigen Bouw: Streven naar inclusiviteit en samenwerking

Als de nieuwe voorzitter van Zelfstandigen Bouw voel ik mij ongelooflijk bevoorrecht. Het is een rol die mij de kans biedt om mijn passie voor vakmanschap en mijn ervaring als zelfstandig schilder te verenigen met mijn toewijding aan de belangen van onze leden. Het is een uitdaging die ik met volle overgave zal aangaan.

Nieuws
23 oktober 2023
6 minuten

Wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Zelfstandigen Bouw heeft met verbazing kennis genomen van het Wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Verbazing omdat de voorgestelde oplossingsrichtingen voorbij gaan aan het kernprobleem van de wet DBA. Dit wetsvoorstel suggereert dat het probleem gelegen is in een onvoldoende heldere wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW). De veelvuldige jurisprudentie van de afgelopen decennia hierover geeft daarentegen voldoende helderheid over wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Het wetsvoorstel draagt niet bij aan extra verheldering. Integendeel, de voorgestelde criteria als ‘inbedding’ en ‘kernactiviteit’ zullen juist bijdragen aan de roep om meer jurisprudentie.

Nieuws
2 juni 2023
2 minuten

Goede stap naar beter pensioenstelsel voor zelfstandigen!

'De hervorming van het pensioenstelsel met de nieuwe Pensioenwet is een belangrijke stap voor zelfstandigen'. Dat zegt het Netwerk Zelfstandig Ondernemers met daarin o.a. VZN, PZO, MKB-Nederland,VNO-NCW en talloze branches met veel zelfstandigen.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden