Reprorecht

Bedrijven die (digitaal) kopieën maken waarop auteursrecht rust moeten hiervoor een vergoeding betalen. In de wet is geregeld dat de Stichting Reprorecht deze vergoeding mag innen namens de auteursgerechtigden. De Stichting betaalt de vergoeding door aan de makers van die publicaties.

Tariefstelling stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht heeft in nauwe samenwerking met MKB-Nederland en VNO/NCW onderzoek gedaan en afgesproken welk tarief onder meer voor zelfstandigen van toepassing is. Zelfstandigen moeten evenveel betalen als een bedrijf tot 20 fte.

Reëel reprorechtvergoeding

Zelfstandigen Bouw is uiteraard niet tegen het innen van reprorechtvergoeding voor het geval de zelfstandig ondernemer deze verschuldigd is. Maar Zelfstandigen Bouw is van mening dat alleen een vergoeding moet worden betaald voor het geval de zelfstandig ondernemer daadwerkelijk reëel reprorecht-plichtige kopieën in een jaar maakt en voor het daadwerkelijk gemaakte aantal kopieën. Zelfstandigen Bouw is van mening dat het kopieergedrag van de zelfstandig ondernemer juist NIET is vastgesteld in het onderzoek dat de Stichting Reprorecht heeft laten uitvoeren en heeft dit de Stichting ook kenbaar gemaakt.

Factuur door Stichting Reprorecht

Zelfstandigen Bouw is dan ook van mening dat het door de Stichting gehanteerde factuurbedrag voor de zelfstandig ondernemer onjuist is vastgesteld. Heb je zo’n factuur ontvangen en ben je het niet eens met dit tarief omdat je minder of geen digitale en papieren kopieën heeft gemaakt, dan adviseren wij je, als je een zelfstandige bent, om bezwaar te maken tegen deze factuur.

Je kunt dit doen door in te loggen op de site van Stichting Reprorecht, kopje ‘Ondernemers’ en dan via de link ‘toon andere mogelijkheden’ te verklaren dat je nooit materiaal uit kranten, tijdschriften of boeken kopieert en dat je geen gebruik wilt maken van de reprorecht-licentie. Je inloggegevens staan op de factuur die je ontvangen hebt.

Meer weten over Zelfstandigen Bouw?

Lees verder over onze diensten waarmee we jou versterken. Of word donateur voor slechts € 25 per jaar (excl. btw). Als donateur steun je onze belangenbehartiging in politiek Den Haag, maak je gebruik van kortingen en onze helpdesk.Lees verder over onze dienstenWord donateur

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden