Modelovereenkomsten - Dit moet je erover weten

Zelfstandigen Bouw heeft 4 modelovereenkomsten opgesteld die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd:

  1. De overeenkomst van aanneming. Voor als je werkzaamheden uitvoert van stoffelijke aard. Of anders gezegd: als je iets maakt. Je timmert, metselt, stukt, schildert etc.
  2. De raamovereenkomst van aanneming. Voor als je regelmatig dezelfde soort werkzaamheden uitvoert voor dezelfde opdrachtgever/aannemer.
  3. De overeenkomst van opdracht. Voor als je werkzaamheden uitvoert die niet van stoffelijke aard zijn. Denk aan de werkzaamheden van uitvoerders, werkvoorbereiders, bouwbegeleiders, kraanmachinisten etc.
  4. De raamovereenkomst van opdracht. Voor als je regelmatig dezelfde soort opdrachten uitvoert voor dezelfde opdrachtgever/aannemer.

Aan de bovenkant van de documenten kun je terugvinden welk nummer de Belastingdienst heeft toegekend aan deze overeenkomsten.

Je hoeft niet voor elke opdracht een overeenkomst te tekenen.

Het is voldoende om schriftelijk vast te leggen conform welke modelovereenkomst je werkt. Elke overeenkomst heeft een eigen kenmerk. Dat kan ook via e-mail en zelfs sms en whatsapp. Bewaar die mailtjes en smsjes wel goed.

Wanneer welke overeenkomst?

Welke overeenkomst je moet toepassen hangt af van de wijze waarop je je verhuurt aan aannemers. Niet bepalend is of je je per uurprijs verhuurt, maar of je een werk aanneemt (bijvoorbeeld het spackspuiten van 6 woningen) of dat je een opdracht aanneemt (bijvoorbeeld al het voorkomende stukadoorwerk voor een opdrachtgever in de maand januari). Bij aanneming van werk kun je namelijk ook een uurprijs afspreken.

Als je je af en toe voor een beperkte tijd aan een aannemer verhuurt, waarvoor je vaker werkt, is het mogelijk om gebruik te maken van de raamovereenkomst. Een overeenkomst waarin je de wederzijdse rechten en plichten vastlegt voor alle momenten dat je daadwerkelijk wordt ingehuurd. Je behoeft dan niet elke keer een nieuw contract op te maken en te ondertekenen.

Gemarkeerde bepalingen

In de modelovereenkomsten zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, geel gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kun je aanvullen en aanpassen voor je eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen. 

Verander de geel gemarkeerde stukken in de tekst niet! Deze passages zijn door de Belastingdienst goedgekeurd. Als je ze toch wijzigt of weghaalt dan is de overeenkomst niet meer rechtsgeldig

Note

Op dit moment is de Belastingdienst doende de geldigheidsduur van de modelovereenkomsten te verlengen.

Meer weten?

Bel onze helpdesk op 0348 439 000 of vul het contactformulier in, dan bellen we je terug.

© 2021 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden