Wat wordt bedoeld met het surplus van de AOV Bouw inleg?

We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld:

  • De meeste deelnemers aan AOV Bouw leggen € 150 per maand in
  • Stel dat met aftrek van de schenkingen aan zieken een deelnemer over de laatste 12 maanden 80% van zijn inleg overhoudt
  • Dat is gemiddeld per maand € 120
  • Na 3 maanden deelname aan AOV Bouw is een buffer opgebouwd van € 360
  • € 360 spaar je na ca. 3 maanden inleg (van € 150 per maand)
  • Van deze € 360 wordt € 300 wordt apart gezet om pieken in het ziekteverzuim op te vangen
  • Alles boven de € 300 kan worden aangewend voor de pensioenvoorziening
  • Dat betekent dus in dit voorbeeld dat daarna elke maand gemiddeld € 120 naar de pensioenvoorziening wordt overgemaakt (mits een saldo van € 300 is opgebouwd)

Note: het percentage dat je spaart varieert en hangt af van welke variant je kiest, het aantal zieken, de ziekteduur en het ziektepercentage van de deelnemers. Deelnemers AOV Bouw maken gebruik van het AOV Portaal voor 24/7 persoonlijk overzicht van hun inleg, schenkingen en het opgebouwde spaarbedrag.

© 2022 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden