Is de uitkering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto) naar rato. Dit betekent dat je ook een gedeeltelijke uitkering krijgt als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide wordt. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd.

© 2021 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden