Is de uitkering periodiek of éénmalig?

Het is een eenmalige uitkering (netto) naar rato. Dit betekent dat je een gedeeltelijke uitkering krijgt als je gedeeltelijk (maar blijvend) arbeidsongeschikt/invalide bent. De uitkering bij overlijden wordt uiteraard wel altijd volledig uitgekeerd aan de nabestaande(n).

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden