Nieuws

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb): Strenger toezicht voor Kwalitatief Hoogwaardige Bouwwerken

19 december 2023
2 minuten
Jimmy - Zelfstandigen Bouw

Per 1 januari 2024 treedt de Wkb (Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen) in werking. Wat betekent dat voor jou? Als je geen nieuwbouwprojecten aanneemt, niet zo heel veel. Hieronder meer informatie om de invoering van de Wkb weer helder te hebben. 

Stapsgewijze implementatie

De Wkb wordt van kracht vanaf 1 januari 2024 en zal in eerste instantie gelden voor bouwwerken in de laagste gevolgklasse, waaronder eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Deze gefaseerde invoering biedt alle betrokken partijen de kans om geleidelijk ervaring op te doen met het nieuwe toezichtssysteem. De verwachting is dat het nieuwe stelsel tot en met 2028 alleen van toepassing zal zijn op eenvoudige bouwwerken.

 

Doel van de Wkb

Het voornaamste doel van de Wkb is het verminderen van gebreken bij nieuwbouw en verbouwprojecten. Door bouwbedrijven te verplichten hun werkzaamheden beter te controleren, beoogt de overheid de bouwkwaliteit te verbeteren en het aantal bouwfouten te reduceren. Hierbij ligt de focus op aspecten zoals brandveiligheid, energie-efficiëntie, constructieve integriteit, isolatie, en ventilatie.

 

Belangrijkste veranderingen

1. Onafhankelijke kwaliteitsborgers:
Externe kwaliteitsborgers zullen toezicht houden op de naleving van wettelijke technische eisen, zowel tijdens het ontwerp als op de bouwplaats.

2. Aannemersverantwoordelijkheid:
Aannemers worden volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van door henzelf veroorzaakte gebreken. Klanten hebben het recht om aannemers aan te sporen tot reparatie, zelfs als de gebreken pas na oplevering worden ontdekt.

3. Verzekering en aansprakelijkheid:
Aannemers moeten klanten informeren over hun verzekeringen tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

4. Financiële garantie:
Klanten kunnen 5% van het bouwbedrag bij de notaris parkeren, dat pas wordt uitgekeerd nadat alle gebreken zijn verholpen.

5. Strenger toezicht:
Zowel kwaliteitsborgers als gemeenten hebben de bevoegdheid om de bouw stil te leggen bij geconstateerde problemen.

Met de invoering van de Wkb streeft de overheid naar een bouwsector met hogere kwaliteitsnormen, minder gebreken, en een verbeterde aansprakelijkheidsregeling. Door stapsgewijze implementatie en proefprojecten krijgen alle betrokken partijen de gelegenheid om te wennen aan het nieuwe toezichtssysteem, wat uiteindelijk zou moeten resulteren in duurzamere en veiligere gebouwen voor iedereen.

Gerelateerd

Nieuws
5 februari 2024
2 minuten

Geld betalen en toch niet goed verzekerd zijn

Als je in de bouw zit, is het slim om je bedrijf goed te verzekeren. Zo ben je beter voorbereid op onverwachte dingen en beperk je financiële risico's. Een CAR-verzekering (Constructie All Risk) is belangrijk voor bouwprojecten. Het dekt schade op de bouwplaats, denk aan diefstal, vandalisme en stormschade. Ook beschermt het tegen schade aan spullen van de opdrachtgever waar je aan werkt. En weet je wat handig is? Het sluit mooi aan op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt schade aan eigendommen van de opdrachtgever en letsel bij onderaannemers of de opdrachtgever zelf. Het is slim om beide verzekeringen te hebben. Zo dek je niet alleen schade aan de bouwplaats, maar ook persoonlijke gevolgen van ongelukken, een totale bescherming voor je bedrijf dus.

Nieuws
17 januari 2024
2 minuten

Knikkende knieën zorgen voor onrust

Onlangs kregen we een boeiende vraag van één van onze gewaardeerde deelnemers over hoe bouwers met knieproblemen beoordeeld worden. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen, zijn we in gesprek gegaan met onze toegewijde medewerker, Nanda. Haar expertise en inzichten hebben ons geholpen om een nog helderder beeld te krijgen van hoe we de situatie van bouwers met onder andere kapotte knieën beoordelen bij Zelfstandigen Bouw.

Nieuws
19 december 2023
2 minuten

Belangrijke fiscale veranderingen in 2024: Wat ondernemers kunnen verwachten

Met het naderen van het nieuwe jaar worden er verschillende fiscale veranderingen verwacht die invloed zullen hebben op ondernemers en belastingbetalers in Nederland. Deze veranderingen variëren van reiskostenvergoedingen tot belastingtarieven en hebben allemaal tot doel de financiële dynamiek te beïnvloeden. Hier zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou als zelfstandig ondernemer die op 1 januari 2024 van kracht worden.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden