Nieuws

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb): Strenger toezicht voor Kwalitatief Hoogwaardige Bouwwerken

19 december 2023
2 minuten
Jimmy - Zelfstandigen Bouw

Per 1 januari 2024 treedt de Wkb (Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen) in werking. Wat betekent dat voor jou? Als je geen nieuwbouwprojecten aanneemt, niet zo heel veel. Hieronder meer informatie om de invoering van de Wkb weer helder te hebben. 

Stapsgewijze implementatie

De Wkb wordt van kracht vanaf 1 januari 2024 en zal in eerste instantie gelden voor bouwwerken in de laagste gevolgklasse, waaronder eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Deze gefaseerde invoering biedt alle betrokken partijen de kans om geleidelijk ervaring op te doen met het nieuwe toezichtssysteem. De verwachting is dat het nieuwe stelsel tot en met 2028 alleen van toepassing zal zijn op eenvoudige bouwwerken.

 

Doel van de Wkb

Het voornaamste doel van de Wkb is het verminderen van gebreken bij nieuwbouw en verbouwprojecten. Door bouwbedrijven te verplichten hun werkzaamheden beter te controleren, beoogt de overheid de bouwkwaliteit te verbeteren en het aantal bouwfouten te reduceren. Hierbij ligt de focus op aspecten zoals brandveiligheid, energie-efficiëntie, constructieve integriteit, isolatie, en ventilatie.

 

Belangrijkste veranderingen

1. Onafhankelijke kwaliteitsborgers:
Externe kwaliteitsborgers zullen toezicht houden op de naleving van wettelijke technische eisen, zowel tijdens het ontwerp als op de bouwplaats.

2. Aannemersverantwoordelijkheid:
Aannemers worden volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van door henzelf veroorzaakte gebreken. Klanten hebben het recht om aannemers aan te sporen tot reparatie, zelfs als de gebreken pas na oplevering worden ontdekt.

3. Verzekering en aansprakelijkheid:
Aannemers moeten klanten informeren over hun verzekeringen tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

4. Financiële garantie:
Klanten kunnen 5% van het bouwbedrag bij de notaris parkeren, dat pas wordt uitgekeerd nadat alle gebreken zijn verholpen.

5. Strenger toezicht:
Zowel kwaliteitsborgers als gemeenten hebben de bevoegdheid om de bouw stil te leggen bij geconstateerde problemen.

Met de invoering van de Wkb streeft de overheid naar een bouwsector met hogere kwaliteitsnormen, minder gebreken, en een verbeterde aansprakelijkheidsregeling. Door stapsgewijze implementatie en proefprojecten krijgen alle betrokken partijen de gelegenheid om te wennen aan het nieuwe toezichtssysteem, wat uiteindelijk zou moeten resulteren in duurzamere en veiligere gebouwen voor iedereen.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden