Wanneer kan ik opzeggen?

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit is anders indien je als deelnemer in de 12 maanden voorafgaande aan de opzegging een schenking hebt ontvangen. Dan is de opzegtermijn gelijk aan het aantal maanden dat je over de voorafgaande 12 maanden een schenking hebt ontvangen. De deelname eindigt altijd tegen het einde van de maand volgend op de van toepassing zijnde opzegtermijn.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden