SUB-MENU

Juridische tips

Met onze juridische tips kun je problemen met klanten of leveranciers voorkomen. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. Let wel: elke kwestie is weer anders. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten ontleend worden.

Soms spreken zzp’ers in hun offerte een goed uurtarief af, maar is er achteraf onduidelijkheid over het aantal uren. Probeer dit te voorkomen door van te voren een inschatting te geven van het aantal uren dat je aan de opdracht denkt te besteden. Als je aan ziet komen dat met dat aantal uren de klus nog niet is geklaard, waarschuw dan je opdrachtgever. Stuur een e-mail met hoeveel uur je nog denkt nodig te hebben. Dan komt je opdrachtgever niet voor verrassingen te staan als je een hogere factuur indient dan hij had verwacht. Zet zo’n overschrijding van het aantal uren altijd op papier. Ontstaat er dan achteraf een conflict over, dan heb je het zwart-op-wit staan.
Vorst en ander ‘onwerkbaar weer’ behoren tot het eigen risico van ondernemende zzp’ers. Soms kan je niet werken omdat materialen bij nat weer of lage temperaturen niet goed te verwerken vallen. Soms kan je niet werken omdat het voor jezelf te gevaarlijk is. Denk aan gladde steigers of het risico onderkoeld te raken wanneer het heel koud is.  Houd er rekening mee dat je de schade niet kunt verhalen op je opdrachtgevers. Het loont om vooraf met je opdrachtgever afspraken te maken over uitval wegens ‘onwerkbaar weer’. Kom je door langdurige vorst in financiële problemen? Dan kan je bij je gemeente een overbruggingskrediet aanvragen via Bbz, Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dat bedrag moet je wel later terugbetalen.
Je krijgt een rekening, waarin duidelijk staat dat je binnen 14 dagen moet betalen. Maar in de kleine lettertjes die je makkelijk over het hoofd ziet, staat dat het geen rekening is, maar een aanbieding. Ga niet in op deze ‘spooknota’, want als je betaalt, ben je je geld kwijt.
 Als ondernemer weet je dat niet elke offerte tot een opdracht leidt. Maar kun je er iets tegen doen wanneer een opdracht wordt ingetrokken na ondertekening van de offerte? Het antwoord is: ja, want je opdrachtgever is gebonden aan de handtekening onder jouw offerte. Daar kan zij of hij zich niet zonder schadevergoeding van afmaken. Een getekende offerte is juridisch een ‘opdracht tot aanneming’ en beide partijen zijn daaraan gebonden. De opdrachtgever weet dat jij als zzp’er op het afgesproken tijdstip de afgesproken werkzaamheden verricht. Jij als zzp’er hebt zekerheid over planning en omzet. Gaat de opdracht niet door, dan heb je schade. Misschien heb je al materialen besteld en heb je ingepland de komende week te beginnen. Dan is het niet eenvoudig om nog vervangend werk te vinden. En het is maar de vraag of je het materiaal nog bij een andere klus kunt gebruiken. Het is dus alleszins redelijk dat je opdrachtgever de oorspronkelijke offerte betaalt, minus de kosten die je niet hebt gemaakt en niet meer zult maken. Vandaar dat het nog wel eens tot een rechtszaak leidt. Rechters vinden in zo’n geval jouw schade aannemelijk, want er staat een artikel in het wetboek over dit soort situaties. 
Meestal ga je in goed vertrouwen met je opdrachtgever in zee.  Toch is het verstandig ook te zorgen voor een handtekening van je opdrachtgever. Of het nu de offerte is, meerwerk of een zogeheten ‘waarschuwingsplicht’: als het erop aankomt, heb je bewijs nodig om facturen te kunnen incasseren. Zet dus alles op papier en laat je klant ondertekenen. Voor juristen is het een ‘gouden regel’: zorg dat alles op papier staat, met een handtekening. Het voorkómt lastige discussies en een rechter zal erom vragen. Ook al heb je gelijk, je moet dat ook kunnen laten zien. 
Je loopt als zzp’er een groot risico je geld niet te krijgen als je opdrachtgever failliet gaat. Want bij de afwikkeling van een faillissement gaan andere schuldeisers meestal voor. Voor jou als zzp’er blijft er dan niets meer over. Werk je voor een aannemer? Sluit dan niet je ogen voor signalen dat het financieel niet goed gaat. Misschien hoor je het van vaste werknemers of merk je het zelf, omdat je je facturen niet snel betaald krijgt. Denk niet dat het vanzelf goed komt. Je eigen onderneming moet immers ook overeind blijven. Ga dus achter betaling aan en loopt de achterstand verder op, dan adviseren de juristen van Zelfstandigen Bouw om je werk op te schorten en ergens anders aan het werk te gaan. Als het uiteindelijk op faillissement van deze opdrachtgever uitloopt, dan kunnen ook de juristen van Zelfstandigen Bouw waarschijnlijk weinig voor je doen. Daarom: blijft niet te lang doorwerken als betalingen van je opdrachtgever uitblijven, maar schort het werk op.
Bij een grote opdracht of een haastklus wil je misschien iemand inhuren. Daar zitten risico’s aan vast. Want jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk én aansprakelijk als bij schade of een bedrijfsongeval. Is de opdrachtgever niet tevreden over de kwaliteit van het werk van de door jou ingehuurde kracht, dan moet jij dat oplossen. Veroorzaakt de ingehuurde kracht schade, dan ben jij daarvoor aansprakelijk. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Maar het grootste risico is een bedrijfsongeval. Want jij bent aansprakelijk voor de schade wanneer de door jou ingehuurde kracht tijdens het werk een ongeluk krijgt. Ook voor het inkomen dat iemand misloopt wanneer hij door dat ongeval een tijd niet kan werken. Daarom adviseert Zelfstandigen Bouw dat elke zzp’er zelf een overeenkomst met de opdrachtgever aangaat. Met een eigen offerte en een aparte rekening.
Een leverancier kan zich niet achter de gebruiksaanwijzing bij zijn product verschuilen. Hij moet ook mondeling goede voorlichting geven. De juristen van Zelfstandigen Bouw werden ingeschakeld bij de volgende kwestie. Een ervaren schilder krijgt de vraag of hij een boot in de verf wil zetten. Vooraf oriënteert hij zich, belt met de verffabrikant die adviseert de informatie in het ‘productinformatieblad’ aan te houden. Als de schilder de boot in de lak heeft gezet, merkt hij dat het niet gaat lukken binnen de gestelde termijn opnieuw te lakken. De schilder belt snel opnieuw met de fabrikant die zegt dat het geen probleem is en dat hij wat extra moet schuren en daarna de tweede laag opbrengen. Al snel komt echter de verf eraf. De fabrikant zegt nu dat hij toch helemaal opnieuw had moeten beginnen, omdat dat immers in de gebruiksaanwijzing stond. Maar dan nog had de fabrikant aan de telefoon de juiste informatie moeten geven, vindt Zelfstandigen Bouw. De rechter bevestigt dat. De verfleverancier draait voor alle kosten op: de schilder had de boot helemaal opnieuw in de verf moeten zetten.
Bij oplevering heeft je opdrachtgever de mogelijkheid zichtbare gebreken aan te wijzen die je als zzp’er snel en vakkundig moet verhelpen. In de praktijk is het nog wel eens onduidelijk of er wel van oplevering sprake is geweest. Dat kan problemen geven omdat de oplevering een belangrijk moment is. In de meeste algemene voorwaarden is opgenomen dat de opdrachtgever na oplevering nog een redelijke termijn heeft om gebreken te melden. Daarna kan hij alleen nog klagen over eerder verborgen gebleven gebreken. Zelfstandigen Bouw adviseert je de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk uit te nodigen voor de oplevering. Komt hij binnen de daarin genoemde termijn niet kijken, dan zegt de wet dat oplevering toch ‘geacht wordt plaats te hebben gevonden’.
Het is handig als je niet elke voor de hand liggende afspraak, bijvoorbeeld over betalingstermijnen, elke keer opnieuw moet uitonderhandelen. Gebruik daarom Algemene Voorwaarden. De wet stelt de volgende eisen aan de Algemene Voorwaarden:

  • De opdrachtgever moet ze op schrift krijgen.
  • Ze moeten hem of haar worden overhandigd op het moment dat jullie beiden de overeenkomst sluiten.
  • De opdrachtgever moet voldoende tijd krijgen om ze te bestuderen.

Je kunt je Algemene Voorwaarden laten tekenen voor ontvangst en voor akkoord. Nog handiger is het om je Algemene Voorwaarden achterop je briefpapier te drukken. Als je er dan bij elke offerte en factuur naar verwijst, heb je meteen een bewijs dat je opdrachtgever ervan op de hoogte kon zijn. Dat werkt in elk geval efficiënter dan een zinnetje onderaan je factuur dat ‘de Algemene Voorwaarden gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel’. Dat is op zichzelf goed, maar een kwaadwillende opdrachtgever kan dan eerst vragen of je ze even opstuurt. Om later te ontkennen dat hij ze ooit ontvangen heeft…

Ingewikkeld, al dat papierwerk? Met meerwerk hoeft het niet altijd zo officieel. Zet ook een kleine extra opdracht even op een blocnotevel en laat dat ondertekenen. Stel, je hebt een dakkapel aangenomen op een keurig uitgewerkte offerte en je opdrachtgever heeft die netjes ondertekend. Je bent al aan het werk, opdrachtgever wil nog een paar extra boekenplanken op de zolder. Schrijf die nieuwe opdracht, ook al is die niet groot, toch even op een blocnote. Zet de datum erop en vraag de opdrachtgever om een handtekening. Kleine moeite, van beide kanten. Het voorkomt vervelende opmerkingen achteraf. Want tegen de tijd dat je opdrachtgever de rekening ontvangt, is hij misschien die boekenplanken vergeten. Die schieten hem meteen weer te binnen als er niet alleen ‘meerwerk’ op de rekening staat, maar er een kopie bij zit van dat gezamenlijk ondertekende blocnotevel. En moet er ooit een jurist aan te pas komen? Dan kun je van dit meerwerk een duidelijk bewijs overleggen.
Werk niet te lang door als je opdrachtgever je rekeningen niet betaalt. Stuur een betalingsherinnering, bel op of ga bij hem langs. Loopt het aantal onbetaalde facturen op, schort dan je werk op. Dit gaat als volgt: Eerst vertel je je opdrachtgever dat je je werk opschort; vervolgens bevestig je dat schriftelijk per brief of per e-mail. Hierin meld je dat je bereid bent weer aan het werk te gaan zodra de openstaande rekeningen zijn betaald. Bedenk dat als deze opdrachtgever failliet gaat, andere schuldeisers zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst voor zullen gaan. De kans is dan erg klein dat er aan het eind voor jou als zzp’er nog geld over is. 
Pas op voor acquisitiefraude. Als zzp’er kun je het doelwit zijn van malafide organisaties die proberen dure advertenties te verkopen waar je niets aan hebt. Word je tijdens je werk gebeld over een advertentie in een of andere bedrijvengids of op een website? Ga er niet op in! Je loopt namelijk het risico dat je zonder het te willen vast zit aan een dure advertentie. Vaak zeggen deze organisaties dat je al een contract voor een advertentie hebt lopen. Als je zegt dit contract op te willen zeggen, sturen ze een mail met verzoek om een handtekening. Wees alert, want dit is een truc. Als je eenmaal je handtekening onder deze mail zet, teken je juist vóór een reeks dure advertenties. Dat staat in de kleine lettertjes die je makkelijk over het hoofd ziet. Als je tekent, zit je eraan vast en moet je betalen.