Ziekmeldingsproces AOV Bouw

Niemand wil ziek zijn. Gelukkig heb je met AOV Bouw je vangnet goed geregeld. We hebben alle stappen in het ziekmeldingsproces overzichtelijk voor je op een rij gezet. Zodat jij weet wat je moet doen als je ziek wordt en wat we van elkaar kunnen verwachten.

Welke stappen moet je volgen om je ziek te melden?

 1. Meld je binnen 5 dagen ziek als je verwacht dat dit meer dan 2 maanden gaat duren. Gebruik hiervoor het ziekmeldingsformulier. Let op: alleen schriftelijke melding worden geaccepteerd. 
 2. Er geldt een wachttijd van 2 maanden voordat je een schenking ontvangt. De schenkingen worden in de laatste week van de maand overgemaakt.
 3. De arbodienst (ARBO365) zal contact met je opnemen voor een consult bij de arbo-arts om je arbeidsongeschiktheidspercentage te bepalen. De arbo-arts stelt een onafhankelijk verslag op.
 4. Vraag alvast je medisch dossier op bij je behandelaar, aangezien de arbodienst hiernaar zal vragen. Je hebt zelf het wettelijk recht op je medisch dossier. Als het via de arbodienst aangevraagd moet worden, zijn hier voor jou kosten aan verbonden.


Contact met Zelfstandigen Bouw tijdens je ziekteperiode

 1. Tijdens je ziekte houden we telefonisch en via e-mail contact met elkaar en met de arbodienst.
 2. We willen je zo goed mogelijk begeleiden en verwachten van jou dat je ons op de hoogte houdt als er veranderingen zijn. Bijvoorbeeld als je weer (gedeeltelijk) je uren aan het opbouwen bent. Als de informatie die je verstrekt tijdens de opbouw niet actueel is, blijft je schenking on hold.
 3. Het doorgeven van wijzigingen doe je via de mail aov@zelfstandigenbouw.nl, of via dit formulier.


Schenkingen

 1. Je ontvangt schenkingen vanaf 35% arbeidsongeschiktheid of meer. 
 2. Tijdens de schenkingsperiode betaal je geen inleg.
 3. De arbodienst bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid. 
 4. Je ontvangt schenkingen voor een periode van maximaal 2 of 5 jaar, afhankelijk van de variant die je gekozen hebt maximaal tot aan je AOW-leeftijd. Deze periode is inclusief de wachttijd van 2 maanden.
 5. Heb je gekozen voor de 5-jaarsvariant en ben je 60 jaar of ouder wanneer je ziek wordt? Dan wordt de schenkingsperiode verlengd tot je AOW-leeftijd.
 6. Je betaalt geen belasting over je schenking.


Beter melden

 1. Beter melden -al dan niet gedeeltelijk- doe je via dit formulier of aov@zelfstandigenbouw.nl.
 2. Word je binnen 3 maanden na herstel opnieuw ziek door dezelfde oorzaak, dan geldt niet opnieuw de wachttijd; de periodes van ziekte worden bij elkaar opgeteld.
 3. Na herstel blijft je deelname aan AOV Bouw actief. Je hoeft je dus niet opnieuw aan te melden.

Re-integratie

Heeft de arbodienst vastgesteld dat je niet meer terug kunt keren in je huidige beroep, maar zijn er wel mogelijkheden naar ander passend werk *)? Dan gaan wij de mogelijkheden voor een re-integratietraject onderzoeken. Aan dit traject zijn geen kosten voor jou verbonden. Je bent verplicht om hieraan mee te werken, omdat wij ervoor willen zorgen dat de inleg van de deelnemers op de juiste manier besteed wordt. Bovendien is ons streven dat je terugkeert naar werk dat toekomstperspectief biedt en dat je inkomsten kunt blijven genereren. Je behoudt het recht op schenking tijdens het re-integratietraject.

*) Passend werk is werk

 1. waarvoor je voldoende opleiding en arbeidservaring hebt en 
 2. dat aansluit bij jouw mogelijkheden en gezondheidssituatie.


Informatie voor nieuwe deelnemers

Er zijn geen schenkingen voor aandoeningen die je al had vóór de start bij AOV Bouw. Als je bij aanmelding wist of kon vermoeden dat je arbeidsongeschikt zou worden, heb je geen recht op een schenking.

Vragen?

Stel ze gerust. Je kunt hiervoor terecht bij: Nanda de Vries of Mariëlle Versluis via 0348 439 000 of aov@zelfstandigenbouw.nl.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden