SUB-MENU

Ledenraad

De ledenraad van Zelfstandigen Bouw is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Zij praat mee over alle onderwerpen die zzp’ers in bouw, hout en techniek aangaan en discussieert mee over het beleid van Zelfstandigen Bouw. De ledenraad kiest het bestuur en houdt toezicht op het bestuur. De raad heeft het laatste woord over het werkplan en de begroting die door het bestuur worden opgesteld. De ledenraad wordt gekozen door de leden en telt maximaal tien leden. Een raadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en mag maximaal twee perioden van vier jaar deel uitmaken van de raad. De ledenraad vergadert minstens vier maal per jaar.