SUB-MENU

Bestuur

Het bestuur van Zelfstandigen Bouw heeft de dagelijkse leiding van de organisatie. Het bestuur stelt het werkplan en de begroting op en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. Het legt verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur wordt gekozen door de ledenraad en bestaat uit vijf leden. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en mag maximaal twee termijnen deel uitmaken van het bestuur. Met uitzondering van het voorzitterschap worden de bestuursfuncties vervuld door leden van Zelfstandigen Bouw die het bestuurswerk naast hun werk als zzp’er in de bouw doen. Het bestuur vergadert minstens vier maal per jaar.

Voorzitter
Penningmeester