Bedrijfsschade en/of reconstructiekosten

Hiermee is de schade verzekerd als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm en water. Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet of productieverlies. Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of glas is ook verzekerd.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden