Wat valt er precies onder de dekking van de collectieve ongevallenverzekering bij Zelfstandigen Bouw?

De collectieve ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid wanneer jou, je gezinsleden (bij gezinsdekking) tijdens je werk (incl. heen- en terugreis) of privé iets overkomt. De verzekering heeft een 24-uurs dekking. Als gevolg van een ongeval keert de ongevallenverzekering éénmalig een bedrag naar rato uit aan jou, je gezinsleden (bij dekking voor je gezin) en je nabestaanden indien je als gevolg van een ongeval:

  • Blijvend arbeidsongeschikt wordt voor passende arbeid;
  • Blijvend invalide wordt;
  • Wanneer je als gevolg van het ongeval overlijdt.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden