Gelden er uitsluitingen voor deze verzekering?

Je kan niet worden geaccepteerd als je al voor 100% arbeidsongeschikt bent. Maar verder zijn er geen toelatingsvoorwaarden zoals een medische toetredingskeuring, leeftijdsgrenzen of uitsluiting van lichaamsdelen.

© 2022 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden