Nieuws

Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb): Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren

16 februari 2021
2 minuten
Paul Wolbers

Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb); maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren

Per 1 januari 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging bouw in werking. Deze wet bevat maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen. Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet hiervoor gaan zorgen.

De wet geldt in 2022 eerst alleen nog voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor jou?

  • Bouwers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. De kwaliteitscontroleur toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
  • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. Je hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
  • Als aannemer ben je na oplevering van een bouwwerk in beginsel aansprakelijk is voor alle gebreken, ook voor die gebreken die bij oplevering van het werk niet zijn ontdekt. Dit is een verruiming van je aansprakelijkheid! Nu geldt nog dat je ontslagen bent van je aansprakelijkheid voor gebreken die je opdrachtgever/klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken (uitgezonderd verborgen gebreken).
  • Gevolg van de verruiming van je aansprakelijkheid is dat je als aannemer de oplevering van het bouwwerk goed moet gaan vastleggen. Deze vastlegging gebeurt in een opleverdossier. Als je als aannemer achteraf kan aantonen dat het gebrek door de opdrachtgever is veroorzaakt in de periode vanaf oplevering tot aan het moment waarop wordt geklaagd, dan ben je niet aansprakelijk.

Het goed en gedetailleerd vastleggen van de oplevering wordt in 2022 dus belangrijk. Je bent immers sneller aansprakelijk.  Zorg daarnaast dat je een goede rechtsbijstand hebt, zoals onze Rechtsbijstand Compleet. Heb je die nog niet? Zorg dan dat je die op tijd afsluit. Hou er in ieder geval vast rekening mee dat je in 2022 de geleverde kwaliteit zélf aantoonbaar moet maken. Je zult moeten aantonen dat een bouwwerk aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet.  In de loop van dit jaar zullen wij jullie verder informeren over wat de wet precies gaat betekenen.

Rechtsbijstand Compleet 

© 2021 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden