Nieuws

Cristel van de Ven benoemd tot voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

11 september 2020
3 minuten
Gerard Renes

Cristel van de Ven is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).


Dat heeft de vereniging zojuist bekendgemaakt. Twee weken geleden werd al duidelijk dat vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL, de krachten bundelen. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.  

Van de Ven: “Zelfstandigen hebben behoefte aan een passende rechtspositie in een moderne inclusieve arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt heeft de afgelopen 100 jaar enorme ontwikkelingen door gemaakt. Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale regels is hierin onvoldoende meegegroeid. Er is een noodzaak om te komen tot een herinrichting van de gehele arbeidsmarkt. De positie van zelfstandigen moet daarin duidelijk verankerd worden.”

VZN deelt de analyse van het rapport van de commissie Borstlap ‘In wat voor land willen wij werken’ en denkt graag mee over aanbevelingen naar aanleiding van deze analyse. Het komende kabinet staat immers voor de opgave om te bepalen hoe de arbeidsmarkt voor zelfstandigen wordt ingericht.  Politieke partijen zullen hier in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan besteden. Daarom  is dit volgens Van de Ven het moment om gezamenlijk op te trekken.

Van de Ven hoopt dan ook dat de nieuwe krachtenbundeling zelfstandigen een volwaardige plek aan de overlegtafels in Den Haag geeft, om oplossingsgericht mee te denken. “De tijd is rijp om hen een formele stem in de overlegeconomie te geven. De komende tijd ga ik daarom met energie aan de slag om namens zelfstandigen met alle politieke partijen en de sociale partners het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze arbeidsmarkt.”

Komen tot een duidelijke definitie van een zelfstandige is volgens VZN van groot belang. Van de Ven: “Dit helpt om misstanden te voorkomen en biedt een basis voor beleid”. Daarnaast vindt VZN het belangrijk dat zelfstandigen een buffer hebben voor mindere tijden,  perioden van arbeidsongeschiktheid,  voor investeringen en ontwikkeling. Fiscale maatregelen en collectieve basisvoorzieningen voor het afdekken van inkomensrisico’s kunnen dit stimuleren. Hoe dat te organiseren? Daarover gaat VZN graag nader in gesprek.

De vier oprichtende organisaties tellen samen ruim 100.000 leden die de agenda van VZN bepalen. Deze leden kunnen zorgen voor meer draagvlak bij nieuwe wet- en regelgeving. VZN staat open voor nieuwe leden en voor samenwerking met andere organisaties die willen helpen om de belangen van zelfstandigen in Den Haag te behartigen.

Binnenkort komt VZN met een manifest waarin zij haar doelstellingen en punten verder uiteenzet.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden