Nieuws

Knikkende knieën zorgen voor onrust

17 januari 2024
2 minuten
Jimmy - Zelfstandigen Bouw

Onlangs kregen we een boeiende vraag van één van onze gewaardeerde deelnemers over hoe bouwers met knieproblemen beoordeeld worden. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen, zijn we in gesprek gegaan met onze toegewijde medewerker, Nanda. Haar expertise en inzichten hebben ons geholpen om een nog helderder beeld te krijgen van hoe we de situatie van bouwers met onder andere kapotte knieën beoordelen bij Zelfstandigen Bouw.

Deelnemers van Zelfstandigen Bouw kregen het idee dat zij met kapotte knieën bij ons terecht konden. Is dat het geval?

Als je op de hoogte bent dat je binnenkort uitvalt, kun je je niet indekken voor dat specifieke gezondheidsprobleem. Indien een Arbo-arts aangeeft dat je binnen een bepaalde periode zeker ziek zult worden, val je buiten de dekking voor schenking. Als je echter niet op de hoogte bent van deze prognose, kun je je wel indekken tegen dit risico. Zodra je je ziek meldt, gaat er een wachttijd van twee maanden in. 

Binnen deze wachttijd van twee maanden zal Zelfstandigen Bouw de Arbodienst inschakelen. Dit houdt in dat de Arbodienst medische informatie zal opvragen en vervolgconsulten zal plannen. De Arbo-arts beoordeelt aan de hand van deze medische informatie ook of je op de hoogte had kunnen zijn van je huidige ziektebeeld. Indien dit niet het geval is, wordt dit vastgelegd in het Arbo-verslag en heb je recht op schenking. De Arbo-arts bepaalt tevens het percentage van arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld 1: Bij 100 procent arbeidsongeschiktheid ontvang je een schenking van 100 procent.

Voorbeeld 2: Bij 50 procent arbeidsongeschiktheid ontvang je een schenking van 50 procent.

Moet ik binnen twee maanden naar de Arbodienst?

Ja, de Arbodienst wordt binnen twee maanden ingeschakeld om jouw schenking na de wachtperiode te bepalen. De Arbo-arts bepaalt jouw arbeidsongeschiktheid mede op basis van jouw medische dossier. Als er geen contact is geweest met de Arbodienst, kunnen wij de schenking niet uitkeren. De uitbetaling van de schenkingen wordt doorgaans gepland rond de 27ste van de maand. 

Gebeurt het wel eens dat de Arbodienst erachter komt dat iemand al op de hoogte was van het huidige ziektebeeld?

Gelukkig komt dit maar zelden voor. De meeste deelnemers die zich ziekmelden doen dit voor een ziektebeeld dat zij niet zouden kunnen voorzien. We benadrukken dit ook tijdens de adviserende gesprekken voor je inschrijving. Ook bij het invullen van het inschrijfformulier wordt deze vraag gesteld, bij twijfel nemen we contact op met deelnemers om dit te verifiëren. Wij leggen dan altijd uit: je kunt je niet indekken voor een 'brandend huis'.

Hieronder twee voorbeelden voor meer duidelijkheid:

Voorbeeld 1: Als het gaat om een gebroken been met een operatie waarvan je op de hoogte bent en die door verkeerde operatie tot uitval leidt, dan kan je schenking hiervoor ontvangen.

Voorbeeld 2: Ben je op de hoogte van een bepaalde aandoening of ziekte, en de arts of specialist heeft aangeven dat je hiervoor zult uitvallen? Dit zien wij als een 'brandend huis' en hier kun je je niet voor indekken. Hier krijg je dus geen schenking voor.

© 2023 Zelfstandigen Bouw. Alle rechten voorbehouden
    |    Privacy & cookies
    |    Algemene voorwaarden